Memorandum Phare 2003 prinesie SR 57 miliónov eúr

Finančné memorandum Phare 2003, ktorým Európska únia (EÚ) poskytuje Slovensku prostriedky na projekty v objeme 57 miliónov eúr, podpísali dnes v Bratislave vicepremiér Pál Csáky a veľvyslanec Európskej komisie (EK) v SR Eric van der Linden.

EK v národnom programe podporí celkovo 33 projektov, pričom prostriedky na ich realizáciu musia byť vyplatené do 31. decembra 2006. Projekty sú zamerané najmä na boj proti korupcii, budovanie súdneho systému, reformu verejnej správy a ochranu budúcich vonkajších hraníc EÚ s Ukrajinou. Určené sú aj na podporu malých a stredných podnikateľov a podporu rovnosti príležitostí.

Van der Linden uviedol, že vyčlenené prostriedky smerujú v zásade do oblastí, kde má Slovensko ešte slabé miesta, a to najmä do sféry budovania inštitúcií, ako aj na prípravu čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Zdôraznil svoje očakávanie, že implementačné agentúry zabezpečia rovnomerné uzatváranie zmlúv na určené projekty. V minulosti totiž dochádzalo ku kontrahovaniu na poslednú chvíľu, čo v prípade výskytu nejakej chyby znamená riziko straty prostriedkov.

Csáky prisľúbil v tomto smere zlepšenie. Dodal, že z finančného memoranda Phare 2001 má Slovensko šancu k 30. novembru nakontrahovať 94 percent určených prostriedkov. "Zdá sa, že z tohto finančného memoranda sme stratili jedine (cestný) obchvat Podbielu, ale z dôvodu miestneho referenda, ktoré nesúhlasilo s touto investíciou," povedal. Podpísané finančné memorandum Phare 2003 je posledným z predvstupového programu Phare. V budúcich rokoch bude Slovensko už ako člen EÚ čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu.

Predbežné informácie o obsahu monitorovacej správy o Slovensku, ktorú EK zverejní v stredu 5. novembra, van der Linden nechcel komentovať s tým, že správa stále nie je definitívna a môže v nej dôjsť k zmenám. Podľa neho majú všetky pristupujúce krajiny vrátane Slovenska v pripravenosti na členstvo v EÚ viac či menej slabšie miesta. "Stále máme šesť mesiacov na to, aby sa tieto slabé miesta napravili. Znamená to, že bude potrebné pracovať tvrdšie, ale nezastaví to vlak na ceste k rozširovaniu EÚ," povedal. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR ponúka k správe fotomateriál. Domáca redakcia TASR ponúka k správe zvukový záznam.

SME

obsah | Slovenská republika