Slovensko prijalo podmienky, ktoré EU ponúkla

Slovensko a Cyprus prijali v pondelok v Bruseli finančnú ponuku dánskeho predsedníctva EÚ. Oznámil to po sérii bilaterálnych stretnutí s kandidátskymi krajinami dánsky minister zahraničných vecí Per Stig Möller.

"Dve krajiny sú pripravené prijať (finančný) balíček za explicitnej podmienky, že akékoľvek ďalšie ústupky, ktoré EÚ môže ponúknuť iným kandidátom, získajú aj oni," oznámil Möller. Krajiny najskôr nemenoval, na otázku, o koho ide, však vyhlásil, že "Cyprus a Slovensko verejne oznámili", že prijímajú ponuku. Ďalšie dve krajiny sú podľa Möllera pripravené ponuku prijať, čo sa týka bilaterálnych otázok, bojujú však za lepšie finančné podmienky. Podľa viacerých zdrojov ide o Slovinsko a Maďarsko.

Poľsko a Malta sú krajinami, ktoré zatiaľ nie sú ochotné finančný balík akceptovať a štyri krajiny (Česká republika, Estónsko, Litva a Lotyšsko) sa majú vyjadriť ešte v pondelok večer.

Slovensko uzatvorilo prístupové rokovania s EÚ

Slovensko v pondelok v Bruseli podmienečne prijalo ponúkané finančné podmienky svojho členstva v Európskej únii, čím de facto uzatvorilo prístupové rokovania s EÚ. Všetky dodatočné zlepšenia terajšej ponuky, ktoré sa podarí vyjednať ostatným kandidátom, však získa aj SR. Vyriešené sú všetky bilaterálne záležitosti s výnimkou práva na používanie názvu tokajského vína. SR požaduje vyriešenie tejto otázky pred vstupom do únie.

Vo finančných otázkach spoločných pre všetkých kandidátov získa Slovensko lepšie podmienky, ak ich EÚ ponúkne na summite v Kodani iným krajinám. Ide najmä o celkovú sumu na rozpočtové kompenzácie, počiatočnú výšku priamych platieb, prípadne kvótu na mlieko, ktorej zvýšenie požadujú v podstate všetci kandidáti. Na základe finančného balíčka, ktorý slovenská delegácia prijala, dostane SR z rozpočtu únie za prvé tri roky členstva o 815 miliónov eúr viac ako doň zaplatí. V prvom roku bude čistá rozpočtová bilancia predstavovať 173 miliónov eúr, čo bude o 50 miliónov viac ako pred vstupom v roku 2003.

V druhom roku si Slovensko polepší na 289 miliónov eúr, čo bude o 166 miliónov viac ako pred vstupom. Ešte lepšia bude situácia v treťom roku členstva - SR dostane o 353 miliónov viac ako zaplatí, jeho "zisk" oproti roku 2003 tak bude 230 miliónov eúr. Ide však len o peniaze "na papieri", ktorých veľká časť je viazaná na kvalitné projekty v oblasti infraštruktúry, životného prostredia, poľnohospodárstva či rozvoja vidieka. Finančný balíček predpokladá zachovanie navrhovaného systému priamych poľnohospodárskych platieb, ktoré začne EÚ slovenským roľníkom vyplácať od úrovne 25 percent v prvom roku členstva a bude ich postupne zvyšovať počas prechodného obdobia do roku 2013. Slovensko však bude mať možnosť priame platby dopĺňať z vlastných zdrojov a z časti peňazí EÚ určených na vidiecky rozvoj. Bude si môcť vybrať z dvoch možností: buď dopĺňať platby na 45 percent úrovne EÚ v roku 2004, 50 percent v roku 2005 a 55 percent v roku 2006, alebo zvýšiť počas prvých troch rokov členstva národnú úroveň z roku 2003 o desať percent.

Čo sa týka výrobných poľnohospodárskych kvót, na mlieko získalo Slovensko kvótu 1,04 milióna ton, na izoglukózu 42.547 ton, na kravy bez trhovej produkcie mlieka 28.080 kusov, na ovce a kozy 305.756 kusov. Hoci ide o hodnoty nižšie, ako boli východiskové požiadavky SR, podľa vyjednávačov sú pre SR prijateľné. Slovensko dostane dodatočných 90 miliónov eúr na rozvoj vidieka, ktoré EÚ pôvodne vôbec neponúkala. Na budovanie východnej hranice podľa požiadaviek Schengenu získalo Slovensko 47,8 milióna eúr.

Vyjednávačom sa podarilo dosiahnuť aj navýšenie pomoci na odstavenie dvoch blokov jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Oproti pôvodne ponúkaným 60 miliónom dostane SR 90 miliónom eúr. V prílohe k prístupovej zmluve tiež EÚ uzná, že odstavenie blokov V1 v Bohuniciach bude pokračovať aj po roku 2006 a že bude pre SR výraznou finančnou záťažou, čo únia "vezme do úvahy" pri rozhodovaní o ďalšej pomoci po roku 2006.

Minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan označil podmienky členstva, ktoré Slovensko dosiahlo, za dobrý výsledok. Zdroje blízke rokovaniam potvrdili, že prakticky vo všetkých bilaterálnych otázkach dosiahlo Slovensko uspokojivé podmienky.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika