Uznávanie dokladov medzi SR a Požskom bez prekážok

Dohodu medzi vládou SR a vládou Požskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných na Slovensku a v Požsku podpísali dnes vo Varšave minister školstva SR Martin Fronc a minister národného vzdelávania Požskej republiky Miroslaw Sawicki. Automatické bude na rozdiel od minulosti nielen uznávanie dokladov o vzdelaní, ale aj hodností a titulov.

Medzinárodná zmluva sa pripravovala tri roky. Šéf rezortu školstva Martin Fronc v tejto súvislosti ocenil, že "zjednodušenie uznávania dokladov o vzdelaní užahčí ďalšie pôsobenie študentov a učitežov v oboch krajinách". Obaja ministri vyjadrili presvedčenie, že vzájomná výmena myšlienok medzi Slovenskom a Požskom už bude bez prekážok, čo zároveň vychádza z Lisabonskej stratégie mobility študentov a učitežov.

SME

obsah | Slovenská republika