Každá pomoc Vysokým Tatrám je dobrá

Mesto Vysoké Tatry v utorok ukončilo prvú etapu projektu, prostredníctvom ktorého 180 uchádzačov o zamestnanie z evidencie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) v Poprade pomáhalo pri odstraňovaní následkov kalamity z 19. novembra 2004.

"Projekt bol mimoriadne úspešný. Nezamestnaní vo veľkej miere pomohli dočistiť intravilány našich osád i okolitých podtatranských obcí od zvyškov kalamitného dreva, výrazne prispeli i k spriechodneniu zavalených turistických chodníkov. Za túto pomoc sme im i našim partnerským organizáciám v tomto projekte naozaj veľmi vďační", povedal primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš.

Keďže samotné mesto Vysoké Tatry má veľmi nízku mieru nezamestnanosti, približne na úrovni Bratislavy, do odstraňovania následkov kalamity sa zapojili najmä nezamestnaní z okolitých podtatranských obcí. Podľa riaditeľky ÚPSVR v Poprade Boženy Figlárovej počiatočné obavy z toho, či uchádzači zvládnu prácu v ťažkých podmienkach, sa podarilo prekonať.

"Všetka česť, ľudia sa s tým vysporiadali veľmi dobre, veľmi rýchlo sa zaučili, zúčastnili sa dokonca aj na pilčíckom kurze," uviedla B. Figlárová. Všetci nezamestnaní, ktorí pomáhali pri odstraňovaní následkov kalamity prešli školením z bezpečnosti pri práci, mesto v spolupráci s úradom práce im zabezpečilo materiálne vybavenie.

S druhou etapou projektu začne mesto v spolupráci s úradom práce v máji budúceho roka a potrvá do októbra. Zúčastniť by sa na nej malo 80 uchádzačov o zamestnanie. Ich úlohou bude opäť pomáhať pri dočisťovaní intravilánu, ale i časti extravilánu mesta Vysoké Tatry a podieľať sa aj na následnej estetizácii. Projekt podpory odstraňovania následkov kalamitnej situácie je výsledkom spolupráce mesta Vysoké Tatry, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade a Štátnych lesov Tatranského národného parku.

SITA

obsah | Slovenská republika