Novým ministrom je Ponický

Novým ministrom školstva je Peter Ponický. V kresle nahradil Milana Ftáčnika, ktorý podal 18. 4. 2002 prezidentovi demisiu. Ftáčnik je v poradí siedmym ministrom, ktorý musel opustiť kabinet. Prezident Rudolf Schuster uviedol, že nie je nadšený výmenou ministrov tak krátko pred voľbami. Zároveň Ponického upozornil, že musí v úrade zabrať od prvého dňa.

"Nemáte veľa času na prípravu a zoznamovanie sa s rezortom," povedal. V úrade chce minister riešiť hlavne problémy nového vysokoškolského zákona a prechod školských kompetencií na samosprávu. Minister vo svojom životopise neuviedol, že bol členom komunistickej strany. Nepovažuje to však za problém: "Nie je to životopis politika, ale odborníka." Ponickému sa zdá čudné, že vysoké školy a ich rektori protestovali proti odchodu Milana Ftáčnika, pretože chceli, aby dohliadal na zákon o vysokých školách: "Rektori zasahujú mimo svojich kompetencií, pretože toto je politická vec a rektorská konferencia je odbornou platformou."

Členovia výboru si vyberali z viacerých kandidátov, napokon sa výber zúžil na dvoch. "Rozhodovali sme sa dosť zložito, pretože obaja kandidáti, ktorí tu dnes boli prítomní, naozaj predstavovali vysokú odbornosť. Zvíťazila snáď u členov RV tá skutočnosť, že docent Ponický je teraz mimo toho diania na vysokých školách, ktoré nakoniec pri schvaľovaní zákona o vysokých školách spôsobilo určité pnutie medzi rektormi a dekanmi fakúlt," povedal novinárom predseda SDĽ Pavel Koncoš.

RV schválil podľa jeho slov kandidáta "dosť výraznou väčšinou hlasov". Ešte pred Ftáčnikovou abdikáciou ho Koncoš predstaví prezidentovi, premiérovi a koaličným partnerom.

Životopis Petra Ponického

Peter Ponický sa narodil 14. júla 1956 v Lučenci. V roku 1981 ukončil štúdium na Strojníckej a elektrotechnickej fakulte Vysokej školy dopravnej (VŠD) v Žiline a od roku 1983 do roku 1986 tu pracoval ako interný ašpirant. Na univerzite obhájil dizertačnú prácu v odbore Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov.

Od roku 1986 do roku 1988 bol zamestnancom Považských strojární v Považskej Bystrici a od roku 1988 do roku 1997 pôsobil na Katedre riadenia technologických procesov VŠD. Od roku 1997 do roku 2001 učil na Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity. V roku 1999 si spravil docentúru a potom tu nastúpil ako prodekan pre odborové štúdium. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa pre rozvoj a informatiku Ústavu techniky a riadenia výroby Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem. Počas pôsobenia na vysokých školách bol členom viacerých komisií, poradných orgánov a vedeckej rady.

Ponický je členom SDĽ od roku 1996 a svojho času pôsobil ako podpredseda Krajského výboru SDĽ v Trenčíne. Je ženatý a aktívne ovláda angličtinu a ruštinu.

(gb), PRAVDA

obsah | Slovenská republika