Postoj SR a ČR k občianstvu bude závisieť od legislatívy EÚ

Slovenská a Česká republika by mali aj po vstupe do Európskej únie naďalej spolupracovať a dohodnúť sa na spoločných postojoch v súvislosti s občianstvom i krajanskou politikou. Konečné stanovisko oboch krajín však bude závisieť od európskej legislatívy, pretože ani členské štáty EÚ nemajú zatiaľ jednotný postoj k dvojitému, či viacnásobnému občianstvu. Zhodli sa na tom dnes členovia parlamentného výboru pre ľudské práva a národnosti s delegáciou Stálej komisie Senátu Parlamentu ČR pre krajanov žijúcich v zahraničí, ktorú viedla jej predsedníčka Jitka Seitlová.

Šéf výboru László Nagy informoval českých partnerov, že nielen otázka dvojitého občianstva traumatizuje občanov. Je to napríklad aj sociálna otázka. Ak by sa totiž chcel dôchodca zo Slovenska, ktorý pochádza z Čiech, vrátiť do rodného mesta a poberať tam slovenský dôchodok, tak nevyžije. Ide o problém, ktorý by mali obe krajiny vyriešiť spoločným rokovaním. Nagy priznal, že českej menšine na Slovensku môže strpčovať život aj nedostatočné kultúrne vyžitie. Finančná podpora jej aktivít je totiž primalá. Problémom pre obyvateľov oboch krajín je aj žiadanie svojich zväzkov, ktoré v minulosti o nich viedla ŠtB. Sprístupnenie zväzkov je podľa Nagyho problematické aj preto, lebo väčšina z nich je ešte stále v Čechách. Predsedníčku stálej komisie preto požiadal o pomoc, hoci o návrate týchto dokumentov budú zrejme rokovať vlády oboch krajín.

Predstavitelia oboch krajín sa dnes zároveň zhodli, že znalosť slovenského a českého jazyka u najmladšej generácie klesá. Preto by sa podľa nich malo obnoviť televízne vysielanie v oboch jazykoch.

SME

obsah | Slovenská republika