Voda pomaly ustupuje

Hladina Dunaja v Štúrove klesla v noci o približne desať centimentrov, podľa vodohospodárov Dunaj má už v tomto úseku kulmináciu za sebou. "Výšku hladiny meriame každé dve hodiny vo dne v noci. Situácia v meste je pokojná, ľudia sú presvedčení, že náš ochranný betónový múr vydrží a vodu z Dunaja do mesta nepustí.

Poklesom hladiny sa zvýšila aj rezerva na ochrannom vale a čo je dôležité, zmenšil sa tlak vody na múr," informoval primátor Štúrova Ján Oravec. Situáciu pozorne sleduje i vedenie detského domova, ktorého päťdesiat detí v pondelok pred hroziacou vodou Dunaja evakuovali. V domove priamo v prístave je však na dvore ešte stále voda. "Ak bude pokles hladiny Dunaja pokračovať, odtečie i táto voda. Veľmi by nám pomohlo pár dní slnečného počasia. Ak všetko dobre pôjde, deti by sa mohli do domova vrátiť niekedy na budúci týždeň," doplnil Oravec. Pokojnú noc prežilo aj Komárno. "Dunaj sa upokojil, hladina klesla o niekoľko centimentrov. Situáciu pravidelne monitorujeme, pripravení sú ľudia, technika, záchranári. Mestu pri takomto vývoji však bezprostredné nebezpečenstvo nehrozí," povedal zástupca vedúceho útvaru obrany a ochrany pri MsÚ v Komárne Jozef Figer. Úbytok vody zaznamenali v utorok ráno aj v starom prístave v Komárne, na priľahlých komunikáciách a nábreží.

Na Latorici a Bodrogu platí naďalej tretí stupeň povodňovej aktivity

Napriek miernemu poklesu vodných hladín pretrváva na Latorici vo Veľkých Kapušanoch, Bodrogu v Strede nad Bodrogom a na vodárenských nádržiach Zemplínska šírava a Veľká Domaša tretí stupeň povodňovej aktivity. Situáciu v povodí Bodrogu začala komplikovať po zrážkach na Ukrajine vysoká hladina Uhu. Tá od utorkových večerných hodín stúpla zo 450 na 643 centimetrov a dosahuje prvý stupeň PA. "Na Bodrogu, Tise vo Veľkých Trakanoch, kde platí druhý stupeň PA a na Latorici sme zaznamenali pokles hladín od jedného do štyroch centimetrov," uviedol vedúci vodohospodárskeho dispečingu košického závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku Viliam Vološ. Dodal, že ostatné vodného toky v povodí Bodrogu a Hornádu sú po lokálnych zrážkach bez výraznejších zmien.

Hladiny spomínaných tokov môžu ovplyvniť avizované zrážky, ktoré sa majú podľa hydrometeorológov pohybovať v rozpätí od 10 do 30 milimetrov.

TASR

obsah | Slovenská republika