Šance na prácu v únii budú rovnaké

Tak ako si dnes Slováci prezerajú inzeráty s ponukou zamestnania na Slovensku, od mája budúceho roka môžu začať sledovať aj ponuky pracovných miest v ďalších piatich štátoch Európskej únie a krajinách, ktoré do únie vstupujú spolu s nami. Pracovať bez toho, aby si museli vybavovať pracovné povolenie, tak budú môcť napríklad vo Veľkej Británii, Írsku, Holandsku, Dánsku, Švédsku, ale aj v Čechách, Maďarsku či Poľsku.

Práca bez prekážok

Ak si teda Slovák po vstupe do únie cez inzerát či úrad práce nájde vhodnú pracovnú ponuku napríklad vo Veľkej Británii, pošle tam žiadosť, životopis a zúčastní sa na konkurze. ,,Pri hľadaní práce bude mať rovnaké šance, ako uchádzači z iných krajín. Nijaké prekážky tam nebudú," vysvetľuje Ľubica Vašeková, riaditeľka odboru koordinácie sektorových politík EÚ na ministerstve zahraničných vecí.

Ak uchádzač uspeje, môže nastúpiť bez toho, aby si musel vybavovať pracovné povolenie. Odpadne tak pomerne dlhý byrokratický proces - vybavovanie rôznych potvrdení, od zamestnávateľa až po výpis z registra trestov, samozrejme, všetko za poplatok. Potom bude mať rovnaký prístup k sociálnym výhodám - Slovák bude mať v Británii nárok na rovnaký plat, sociálne zabezpečenie alebo dovolenku ako domáci.

Naopak, svoj pracovný trh si počas prechodného obdobia bude chrániť Nemecko a Rakúsko. Obe krajiny si zatiaľ presadili ochranu pracovného trhu na sedem rokov. Na prácu tam bude aj naďalej potrebné pracovné povolenie. Ostatné krajiny Európskej únie síce budú voči Slovákom uplatňovať prechodné obdobie, zrejme však nie tak dlho ani s takou razanciou ako Nemecko a Rakúsko. Napríklad Španielsko a Belgicko naznačili, že by svoj pracovný trh mohli otvoriť už po dvoch rokoch od nášho vstupu.

Podľa čoho si vyberať krajinu

,,Nevyhnutným predpokladom je znalosť cudzieho jazyka. Požadovaná úroveň závisí najmä od charakteru budúcej práce," uviedla Ľubica Vašeková z ministerstva zahraničných vecí. Ak niekto chce byť napríklad učiteľom vo Švédsku, musí byť schopný vyučovať vo švédčine všetko, čo predpisujú normy. ,,Okrem jazykových znalostí je z ekonomického hľadiska potrebné zvážiť aj výšku platu," vysvetľuje hlavný ekonóm ING Bank Ján Tóth.

Peniaze sú totiž hlavným dôvodom, pre ktorý chcú Slováci pracovať v Európskej únii. Priemerný plat u nás dosahuje podľa štatistík len tretinu priemerného platu v únii. Po našom vstupe by sa však mzdy mali rýchlejšie približovať k tým európskym a nezamestnanosť by mala klesnúť. ,,Dlhodobo najvýznamnejší dosah nášho vstupu do únie bude prostredníctvom zvýšenia investícií a s tým súvisiacou tvorbou pracovných miest, tvorbou zamestnanosti," domnieva sa Tóth.

Pri výbere krajiny, do ktorej by ste mali ísť pracovať, zohráva dôležitú úlohu aj to, či daná krajina má alebo nemá prechodné obdobie. ,,Takže napríklad Veľká Británia je pre Slovákov vo veľmi dobrej pozícii," hovorí Tóth. Takisto treba zvážiť aj výšku životných nákladov v danej krajine - výdavky na ubytovanie, stravu, cestovanie, zdravotné poistenie a podobne. Ku krajinám s najnižšími nákladmi patrí napríklad Portugalsko a Španielsko.

JANA HVOZDOVIČOVÁ, PRAVDA

obsah | Slovenská republika