Práca v zahraničí láka väčšinu Slovákov

Dve tretiny Slovákov by odišli za prácou do zahraničia, ak by mali takúto príležitosť. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý od 1. do 11. augusta urobil Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR na reprezentatívnej vzorke 1 251 respondentov.

Pätina opýtaných by odišla do zahraničia pracovať natrvalo, 46 percent občanov by mimo Slovenska chcelo pracovať len na určitý čas, 31% opýtaných by za prácou do zahraničia neodišlo.

Medzi tými, ktorí by do zahraničia odišli pracovať natrvalo, dominujú prevažne mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov (31%), občania maďarskej národnosti (27%), ľudia so základným vzdelaním (26%), nezamestnaní (25%) a ostatní ekonomicky neaktívni (32%). O prácu v zahraničí na určitý čas majú záujem väčšinou mladí muži vo veku 18 až 24 rokov (52%). Medzi tými, ktorí by pracovať von nešli, sú prevažne ženy (37%) a staršie vekové kategórie od 40 rokov.

Z hľadiska vzdelanostnej úrovne by prácu v zahraničí natrvalo privítali oslovení so základným vzdelaním. Na určitý čas by za hranice Slovenska odišla pracovať polovica opýtaných so stredným vzdelaním s maturitou a takmer tri pätiny vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

Prieskum preukázal, že najväčší záujem o prácu v zahraničí majú obyvatelia Bratislavského kraja (72%), tesne za ním nasleduje Banskobystrický kraj (71%), Prešovský a Trenčiansky kraj (70%).

PRAVDA

obsah | Slovenská republika