Arcibiskup : Žiaden štát nepomohol pravoslávnej cirkvi tak ako SR

Hlbokú úctu Slovenskej republike za jej prístup k riešeniu cirkevných otázok vyjadril dnes Jeho Blaženosť Herman, arcibiskup washingtonský, metropolita celej Ameriky a Kanady, po prijatí u vedúceho Kancelárie prezidenta SR Milana Čiča.

"Nijaký iný štát tak podstatne nepomohol pravoslávnej cirkvi ako Slovenská republika", uviedol arcibiskup Herman. Čič dnes v zastúpení hlavy štátu prijal najvyšších predstaviteľov Pravoslávnej cirkvi v Amerike a oboznámil ich so základnými humanistickými atribútmi, ktoré má Slovenská republika zakotvené v ústave. Informoval ich tiež o postavení cirkví na Slovensku aj o genéze problémov, ktoré sa počas totality nahromadili medzi pravoslávnou a gréckokatolíckou cirkvou.

Delegáciu americkej pravoslávnej cirkvi dnes prijal i predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský. Cieľom návštevy Slovenskej republiky je podľa slov arcibiskupa bližšie oboznámenie sa s postavením cirkví tak z pohľadu ústavných činiteľov ako aj z pohľadu radových členov cirkví.

Pravoslávna cirkev v USA, Kanade a Mexiku má približne 2,5 milióna členov, medzi nimi veľa ľudí pochádzajúcich z Európy vrátane Čiech a Slovenska. Má 13 diecéz, hlavná katedrála cirkvi je vo Washingtone. Pravoslávna cirkev na Slovensku má podľa oficiálnych štatistík okolo 50 300 členov, v Českej republike vyše 30 000.

SME

obsah | Slovenská republika