Slovensko predáva hrady a kaštiele

Štát sa rozhodol predať 160 architektonických kultúrnych pamiatok, lebo nemá peniaze na ich udržiavanie a opravu. V ponuke na internete je päť skutočných hradov - Vígľaš neďaleko Zvolena, Bzovík nad obcou Krupina, Šomoška nad obcou Lučenec, Slanec a Turniansky hrad, oba v okolí Košíc. Už dávno to však nie sú hrdé panské sídla, ale zrúcaniny.

Štát kultúrne pamiatky nazbieral hlavne konfiškáciou a dnes na ich údržbu a opravy nemá peniaze. Ich kúpna cena sa pohybuje od jednej koruny až po niekoľko miliónov. "Po revolúcii sa mnoho objektov dostalo reštitúciou do rúk novým vlastníkom a keďže budovy boli dosť často v zlom stave a noví vlastníci nemali peniaze, tak sa snažia buď spojiť s nejakým solventným subjektom, alebo ich predať," hovorí Ľuboslav Škoviera z Pamiatkového ústavu. Kupec na seba berie veľkú zodpovednosť. Podľa generálnej riaditeľky Pamiatkového ústavu Kataríny Kosovej nový majiteľ môže do objektu zasahovať len v takom rozsahu, v akom mu to umožňuje zákon o ochrane pamiatkového fondu. "Predtým, ako sa niekto rozhodne kúpiť nejakú budovu, považujem za veľmi správne, aby najprv nadviazal kontakt s nami a príslušným krajským pamiatkovým ústavom alebo detašovaným pracoviskom, a predložil svoj projekt využitia stavby," povedala Kosová pre. Istá miera modernizácie a úpravy pamiatky však je podľa nej povolená.

Medzi najlukratívnejšie ponuky patrí kaštieľ v Haliči s 22-hektárovým pozemkom. Jeho cena v ponuke je 35 miliónov korún, no podľa informácií SME bude predaný za viac. Pôvodne renesančný hrad, dnes barokovo upravený kaštieľ je zachovaný, a môže sa dokonca využívať na reprezentatívne alebo podnikateľské účely. V roku 1945 bol kaštieľ v Haliči skonfiškovaný šľachtickému rodu Forgáčovcov. V šesťdesiatych rokoch prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Dnes ho spravuje Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutú mládež, ale pre veľké náklady sa už v roku 1993 odsťahoval a odvtedy je kaštieľ nevyužitý.

Riaditeľ ústavu Jozef Šimko minulý rok na predaj vyhlásil verejnú súťaž a kupec sa našiel. Kúpna zmluva čaká už len na schválenie na ministerstve financií. Novým vlastníkom by sa malo stať občianske zduženie MBM, ktoré podľa Šimka chce kaštieľ zachovať na reprezentačné účely a zriadiť sanatórium a liečebňu.

MIRKA HOROBOVÁ, SME

obsah | Slovenská republika