Navrhne Prívarovú za splnomocnenkyňu pre Slovákov v zahraničí

Novou splnomocnenkyňou vlády pre zahraničných Slovákov sa v útorok 17. 5. stala doterajšia vedúca kancelárie Generálneho sekretariátu zahraničných Slovákov Vilma Prívarová. Jej vymenovanie do funkcie navrhol v pondelok podpredseda vlády a minister spravodlivosti Daniel Lipšic.

Vilma Prívarová tak vo funkcii nahradila Claude Baláža, ktorý odstúpil v marci po zverejnení zväzkov ŠtB, kde figuroval ako agent s krycím menom Deos.

Vilma Prívarová sa narodila 20. novembra 1957 v Trnave. Vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave študijný odbor anglický jazyk a ruský jazyk. V súčasnosti pracovala na Úrade vlády SR ako vedúca kancelárie Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov. Pôsobila tiež ako predsedníčka medzirezortnej grantovej Komisie pre schvaľovanie projektov na pomoc krajanským spolkom a organizáciám v zahraničí pri Generálnom sekretariáte pre zahraničných Slovákov Úradu vlády SR.

(r)

obsah | Slovenská republika