Najväčšie privatizačné rozhodnutie

Vláda rozhodla 14. marca s definitívnou platnosťou o predaji Slovenského plynárenského priemyslu. Majiteľom 49 percent akcií tohto strategického podniku sa stane konzorcium spoločností Ruhrgas z Nemecka, Gaz deFrance z Francúzska a Gazprom z Ruska. Noví majitelia získajú okrem akcií aj riadiace právomoci v podniku, za čo zaplatia 2,7 miliardy amerických dolárov, čiže zhruba 130 miliárd korún. Podpis zmluvy sa očakáva ešte v marci, získanie účasti však podlieha schváleniu Protimonopolného úradu i orgánov Európskej únie. Rozhodnutie o predaji plynární je jedným z najdôležitejších počas pôsobenia tejto vlády. Kabinet ho prijal takmer jednohlasne, proti bol jedine minister pôdohospodárstva a šéf SDĽ Pavel Koncoš. Jeho výhrady sa týkali predovšetkým ceny.

Dosiahnutá cena sa pohybuje na dolnej hranici aj podľa ostatných ministrov za SDĽ. Tí však nakoniec s privatizáciou súhlasili, pretože, ako uviedol predseda ministerského klubu SDĽ Ľubomír Fogaš: "Brali sme do úvahy potrebu stability verejných financií a bonitu investorov, ktorí sú zárukou hospodárenia a strategického rozvoja SPP." Pavel Koncoš však pohrozil možnými personálnymi důsledkami i odchodom SDĽ z vlády. Ako ho jeho strana nepodporí, je údajne pripravený z nej vystúpiť.

(r)

obsah | Slovenská republika