Šaľa predala svoj vzduch Japoncom

Slovenské obce a podniky môžu v najbližších rokoch pomerne ľahko prísť k veľkým peniazom. Globálny trend znižovania skleníkových plynov v ovzduší im ponúka možnosť predať svoj "čistý vzduch" vyspelým krajinám. V hre sú milióny dolárov.

Prvá slovenská firma a dve mestá, ktoré vypúšťajú do ovzdušia menej oxidu uhličitého, než stanovuje limit Kjótskeho protokolu, tento rozdiel koncom minulého roku výhodne predali japonskej spoločnosti Sumimoto. Japonské hospodárstvo totiž produkuje viac oxidu uhličitého, než mu Kjótsky protokol povoľuje. Aby svoj záväzok naplnilo, pomohli si Japonci prebytočným "čistým vzduchom" zo Slovenska. Podľa neoficiálnych informácií zaň zaplatili viac ako pol milióna dolárov.

"Fantázia je v tom, že aj Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sú pod nejakým limitom, a niekde vo svete si zmysleli, že aj s týmto sa dá obchodovať," povedal Tibor Baran, primátor Šale. Práve Šaľa spolu s Novými Zámkami a šalianskou firmou Menert obchod s Japoncami uzavreli.

Záujem však má napríklad aj Holandsko. Holandská vláda plánuje v septembri vyhlásiť na Slovensku tender. "Chceme vyzvať všetky slovenské podniky a obce, aby nám svoj ušetrený oxid uhličitý predali," povedal pre SME Eric Saat z agentúry Senter, ktorá pre holandské ministerstvo hospodárstva nakupuje ušetrené emisie. "Slovensko má v tomto obchode veľkú budúcnosť," tvrdí. "U vás sa dá objem vypúšťaných emisií znížiť veľmi lacno, na rozdiel od krajín západnej Európy. Pre nás bude zase výhodnejšie vzduch nakupovať, ako sa snažiť o vlastné zníženie."

Obce môžu ušetriť emisie napríklad tak, že v kotolniach vymenia uhlie za ekologickejší plyn. "Problém je v tom, že obce majú malé kotolne. Väčšinou je záujem o väčší objem ušetrených emisií," hovorí Gabriela Fischerová z ministerstva životného prostredia. Zahraničie totiž nakupuje emisie v miliónoch ton - jedna tona oxidu uhličitého stojí asi štyri eurá.

Po vstupe do Európskej únie sa Slovensku otvárajú ďalšie možnosti na trhu s emisiami. Začiatkom mesiaca schválil Európsky parlament direktívu, ktorá stanoví emisné kvóty pre viac ako 300 slovenských zdrojov. Keďže väčšina z nich bude zrejme pod limitom, ocitnú sa vo výhodnej pozícii predajcov.

MICHAL FRIŠ, JOZEF ČAVOJEC

obsah | Slovenská republika