Slovensko bude mať profesionálnu armádu

Podobne ako v Českej republike, aj na Slovensku padlo rozhodnutie o profesionalizácii armády. Pod vedením premiéra Mikuláša Dzurindu rokovala v pondelok 15. októbra Rada obrany štátu. Aj napriek súčasnej zložitej bezpečnostnej situácii vo svete bola ťažiskovým bodom reštrukturalizácia ozbrojených síl do roku 2010. Rada obrany štátu a vládny kabinet majú presnú koncepciu zmien. Základným politickým rozhodnutím je smerovanie k profesionalizácii. Je to nielen vecná predstava, ale známe je aj finančné krytie profesionalizácie, modernizácie a zefektívnenia našej obrany. Predseda vlády Mikuláš Dzurinda uviedol, že dnes je v armáde 42 600 ľudí, ale po realizácii modelu Armáda 2010 to bude len 24 500. V prijatom dokumente sa zohľadňujú udalosti z 11. septembra, ktoré si vyžiadali, aby sa armáda transformovala na armádu menšiu, ale plne profesionálnu, flexibilnú, schopnú rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu. Premiér považuje za mimoriadne dôležité, že je vecne jasné, akým spôsobom sa bude uberať modernizácia a ako budú vyzerať jednotlivé zložky armády. Tento proces ráta s financovaním armády do roku 2006 vo výške 1,89 % HDP. Po roku 2006 to budú 2 % HDP. Celé obdobie modernizácie armády je podľa premiéra orientované na to, aby sa slovenská armáda vo vytýčenom horizonte stala pevnou súčasťou síl NATO v stredoeurópskom priestore. Súčasťou zmeny v slovenských ozbrojených silách je aj skutočnosť, že od roka 2006 prestane armády povolávať brancov a stane sa plne profesionálnou.
(r)

obsah | Slovenská republika