Profesionálna armáda ráta aj s civilistami

Aj keď povinná vojenská služba sa na budúci rok definitívne končí, v mimoriadnych situáciách armáda naďalej povolá aj ľudí, ktorí v ozbrojených silách nie sú.

Umožnia jej to zákony súvisiace s profesionalizáciou armády, ktoré včera odsúhlasil parlament. Podľa niektorých odborníkov však v prípade potreby nezabezpečujú dostatočne pružné doplnenie ozbrojených síl o civilistov, čo bude musieť nasledujúca vláda zmeniť.

Dôvodom sú nedostatočné informácie, ktoré štát od januára bude mať o ľuďoch, na ktorých sa vzťahuje branná povinnosť a môžu byť teda v prípade potreby povolaní do armády. Štát na rozdiel od dneška stratí prehľad napríklad o ich zdravotnom stave. Ten sa má podľa schválených zákonov skúmať až pri odvodoch, ktoré budú vyhlásené v krízovej situácii.

"To bude v mimoriadnej situácii strata času, údaje o zdravotnom stave by mali byť už v centrálnej evidencii," povedal predseda branno-bezpečnostného výboru Robert Kaliňák. Vážnym problémom to podľa neho začne byť až o dvadsať rokov, keď zo záloh vypadnú muži, ktorí absolvovali základnú vojenskú službu a štát o nich potrebné údaje má. "Bude to treba doriešiť," dodal Kaliňák. Podľa bývalého náčelníka Generálneho štábu Jozefa Tuchyňu chyba je aj to, že nikto vopred nepočíta, na aké typy konfliktov môžu byť ľudia nasadení a koľko ich zhruba budeme potrebovať.

Ministerstvo obrany považuje úpravu za dostatočnú. Očakáva, že ľudí, ktorí budú chcieť s ozbrojenými silami spolupracovať, bude dosť. Branná povinnosť sa bude vzťahovať na každého muža staršieho ako 19 rokov, dobrovoľne ju môžu na seba prevziať aj ženy. V prípade vojny ich štát na základe rozhodnutia prezidenta povolá do armády. Ak pôjde o mimoriadnu situáciu, ako napríklad povodne, vojakov môžu posilniť len členovia takzvaných aktívnych záloh. Ich počet má byť tajný. "Bude sa priebežne meniť. Očakávame, že záujem bude, je veľa ľudí, ktorí sa chcú dobrovoľne zúčastňovať na takýchto aktivitách," povedal Martin Kovalik z ministerstva.

Členovia aktívnych záloh budú finančne zvýhodnení, raz ročne dostanú príspevok vo výške 1,2-násobku minimálnej mzdy. Platené budú mať aj dva týždne výcviku, ktorý budú musieť každý rok povinne absolvovať. Všetci profesionáli dostanú nové identifikačné karty a kovové štítky, na ktoré štát dá milióny korún.

Armáda je z väčšej časti plne profesionálna už dnes, keď tam slúži už len 200 vojakov základnej služby. Tí skončia 22. decembra.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika