Vláda odškodní pétépákov

Vláda SR v utorok schválila zákon o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám. Príslušníci pomocných technických práporov (PTP) sú poslednou skupinou spomedzi obetí komunizmu, ktorá nie je celkom odškodnená.

Ako odškodnenie by mali bývalí petépaci dostať 1 500 korún za každý začatý mesiac, ktorý strávili vo vojenskom tábore nútených prác počas základnej služby. Ak im vojenskú službu predĺžili nad 24 mesiacov, za každý takýto mesiac navyše im bude patriť 2 000 korún. Rovnako 2 000 korún by im malo patriť za obdobie, ktoré strávili na tzv. výnimočných vojenských cvičeniach. Maximálna výška príspevku sa navrhuje na 60 000 korún.

Pozostalé manželky majú nárok na polovicu sumy, ktorá by bola uznaná ich manželovi.

Žiadosť o príspevok sa podľa predloženého návrhu zákona bude podávať na ministerstvo obrany do 31. decembra 2005. Príspevky by mali byť vyplatené najneskôr 31. decembra 2007. Návrh pripravil rezort obrany.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika