Bývalí pétépáci môžu požiadať o odškodnenie

Ľudia, ktorých bývalý komunistický režim zatváral v 50-tych rokoch do vojenských táborov nútených prác, takzvaní pétépáci, môžu od 1. januára 2005 požiadať o odškodnenie. Do platnosti totiž vstupuje vládny zákon o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách.

Odškodnenie sa bude vyplácať v rokoch 2005 až 2007 a vyžiada si najviac 150 miliónov korún. Jednorazový peňažný príspevok sa poskytne na základe žiadostí oprávnených osôb vo výške 1500 korún za každý začatý mesiac zaradenia po dobu základnej vojenskej služby nepresahujúcej 24 mesiacov. V prípade vojenskej služby dlhšej ako 24 mesiacov alebo výnimočného vojenského cvičenia dostanú za každý začatý mesiac 2000 korún. Najviac im však prislúcha 60 tisíc korún a pozostalým manželkám polovica tejto sumy. Oprávnené osoby musia o odškodnenie požiadať do 31. decembra 2005, inak ich nárok zaniká.

V roku 1948 sa začali zriaďovať tábory nútených prác, do ktorých sa neskôr pod patronátom armády dostávali politicky nespoľahlivé osoby, bohoslovci a kňazi, študenti vylúčení zo štúdia z politických dôvodov či majitelia tovární a roľníci. Klasifikácia "politicky nespoľahlivý" mala absolútnu prednosť pred všetkými zdravotnými klasifikáciami a do vojenských táborov nútených prác boli nasadení aj ťažko chorí.

Hoci formálno-právne išlo o vojenské jednotky a o výkon povinnej základnej služby a cvičení, v skutočnosti išlo o výkon nútenej práce, ktorý sa umelo predlžoval. Povinná vojenská služba sa tak niekedy predĺžila až na takmer dvojnásobok výkonu základnej vojenskej služby - z 24 na 45 mesiacov.

SME

obsah | Slovenská republika