Rada Európy kritzovala Maďarsko i SR

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Jaroslav Chlebo prijal veľvyslancov tzv. "európskej trojky", ktorú predstavuje predchádzajúca, súčasná a budúca predsednícka krajina EÚ: Francúzsko, Belgicko a Španielsko. Predmetom rokovaní bolo posúdenie maďarsko-slovenských vzťahov na základe rozporov, ktoré sa objavili po schválení zákona o pomoci zahraničným Maďarom. Tento zákon okrem Slovenska nebol s nadšením prijatý ani v Rumunsku. Jaroslav Chlebo uviedol, že poskytol "európskej trojke" informácie o výsledkoch svojho rokovania s jeho maďarským partnerom Z. Némethom vzhľadom k tomu, že Európska komisia veľmi starostlivo sleduje všetky kroky v tejto súvislosti.

Uplynulý týždeň výbor ministrov Rady Európy prijal voči Maďarsku i Slovensku kritické stanovisko vo vzťahu k ich menšinovej politike. Slobodnú Európu preto zaujímalo, či sa tento postoj premietol aj do reakcií európskej trojky. Jaroslav Chlebo reagoval, že títo predstavitelia si len vypočuli jeho informácie, netlmočili však nijaké stanoviská v tejto veci. V tejto súvislosti však poznamenal: "Ale musím povedať, že nemožno plne akceptovať skutočnosť, že Rada Európy kritizovala SR."

Jaroslav Chlebo definoval pozíciu SR k zákonu o zahraničných Maďaroch tak, že je našou snahou nájsť uspokojivé riešenie tohto problému. Slovenská strana si zachováva veľmi kritické stanovisko, pretože považuje uvedenú právnu normu za nezlučiteľnú s medzinárodným právom a štandardami menšinovej politiky, ktoré sa vyvinuli v európskom prostredí. Na druhej strane to však podľa neho nebráni hľadaniu určitých východísk z rozdielnych pozícií. Rozdiely teda síce pretrvávajú, ale dvere sú naďalej otvorené: "Čiže nestaviame to do nejakej radikálnej polohy, ale na druhej strane si svoje jednoducho mienime obhajovať."

Na otázku, či tento problém môže spochybňovať integračnú pozíciu Slovenska do EÚ, Jaroslav Chlebo odvetil: "Myslím si, že náš postup v tejto veci nám absolútne nemôže priťažiť, práve naopak, komu môže priťažiť, je druhá strana. Ale to už nechávam na zváženie našich partnerov." Štátny tajomník sa domnieva, že výsledok dnešného rozhovoru s predstaviteľmi Európskej únie môže zamedziť rôznym dezinterpretáciám v diplomatických kruhoch, ktoré sa v súvislosti s výkladom zákona o zahraničných Maďaroch objavili.

SLOBODNÁ EURÓPA

obsah | Slovenská republika