V Košiciach už majú veľkú sochu Rákócziho

Mesto Košice si pripomenulo sté výročie pochovania pozostatkov Františka II. Rákócziho, ktoré vtedy previezli z tureckého Carihradu a uložili v krypte Dómu sv. Alžbety v Košiciach.

Včera odhalili na nádvorí repliky domu, v ktorom vodca protihabsburského povstania trávil posledné roky vyhnanstva, jeho sochu v nadživotnej veľkosti. Na slávnostnom akte sa zúčastnili desiatky Košičanov. Dielo maďarského autora Sándora Györfiho darovala mestu Košice Maďarská republika.

"Keď všetky diplomatické snahy kniežaťa Rákócziho zlyhali a bol nútený chopiť sa zbrane, väčšinu jeho oddielov tvorili Slováci. Rozmýšľal ako Európan, ale aj ako Slovák," povedal generálny konzul Maďarskej republiky v Košiciach Imre Czékmán.

Sochár Sándor Györfi sa tešil, že jeho dielo je v Košiciach. "František II. Rákóczi prirodzene patrí do tohto prostredia. Vo svojich spomienkach píše, že mestá Košice a Munkács mu boli počas protihabsburského povstania najvernejšie," povedal.

Včera v Košiciach podpísali štátni tajomníci ministerstiev kultúry Slovenska a Maďarska dohodu o ochrane kultúrneho dedičstva.

SME, (sen)

obsah | Slovenská republika