Na hranici slúžia prvé rakúsko -slovenské hliadky

Slovenská polícia bude po prvýkrát v týchto dňoch vykonávať spoločnú službu s príslušníkmi rakúskej polície na štátnej hranici s Rakúskom, a to až do vzdialenosti 10 kilometrov od hranice smerom do vnútrozemia oboch zmluvných strán.

"Na tomto území v rámci Slovenska je oprávnená zisťovať totožnosť osôb aj hraničná polícia Rakúskej republiky. Ak by sa nejaká osoba snažila vyhnúť kontrole, rakúska polícia ju môže zadržať," uviedla pre TASR Zuzana Kmeťová z komunikačného odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. Ostatné opatrenia, okrem výnimočných prípadov, budú spadať pod právomoc slovenskej polície.

Členovia zmiešanej hliadky na Slovensku podliehajú právnym predpisom SR. Rakúska polícia môže na slovenskom území použiť strelnú zbraň len v prípade nutnej obrany alebo krajnej núdze.

Spoločná hliadka vznikla na základe Zmluvy o policajnej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, ktorá začala platiť 1. júla 2005. Zmluvu podpísali 13. februára 2004 minister vnútra Vladimír Palko a rakúsky minister vnútra Ernest Strasser.

SME

obsah | Slovenská republika