Slovenské regióny získali peniaze z EÚ

Európska komisia schválila deväť programov cezhraničnej spolupráce medzi regiónmi nových členských štátov únie, kandidátskych krajín a susedných tretích krajín. Sú medzi nimi aj tri projekty, do ktorých je zapojené Slovensko. Majú pomôcť rozvoju cezhraničnej infraštruktúry, malých a stredných podnikov, dopravy či cestovného ruchu.

Programy oficiálne predstaví komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübnerová vo štvrtok na seminári vo Varšave. Majú pomôcť rozvoju cezhraničnej infraštruktúry, malých a stredných podnikov, dopravy, cestovného ruchu, životnému prostrediu a podporovať iniciatívy miestnych samospráv.

Sumou 20 miliónov eur, v prepočte 772 miliónov Sk, v rokoch 2004-06 podporí komisia v rámci programu INTERREG poľsko-slovenský program spolupráce medzi oblasťou Žiliny a Prešova s troma pohraničnými regiónmi v Poľsku. Pôjde najmä o podporu infraštruktúry, ale tiež rozvoja ľudských zdrojov či ochranu kultúrneho dedičstva. Program na podporu slovensko-českej spolupráce v oblasti sociálneho a kultúrneho rozvoja zameranú na ľudské zdroje, cestovný ruch a vidiecky rozvoj dostane podporu 13,7 milióna eur (asi 530 miliónov Sk).

Posilnenie ekonomickej a sociálnej integrácie regiónov v okolí hraníc Slovenska, Maďarska a Ukrajiny je cieľom tretieho programu, na ktorý komisia prispeje sumou 27,8 milióna eur (vyše 1 miliarda korún).

(tt), SME

obsah | Slovenská republika