Sloboda zvierat: Proti novej reklame Škoda Auto Slovakia

Sloboda zvierat spolu s organizáciou WSPA - World Society for the Protection of Animals podala sťažnosť Rade pre reklamu so žiadosťou o stiahnutie reklamnej kampane firmy Škoda Auto Slovakia, ktorej hlavné motto znie: "Zbavte sa ho, dovezte ho k nám". Sloboda zvierat motív a celkové vyznenie reklamného spotu, predovšetkým v rozhlasovom a printovom prevedení, považuje za neetické a navádzajúce k nezákonnému správaniu - zbavovaniu sa zvieraťa.

Podľa Slobody zvierat reklamou dochádza k porušeniu Etického kódexu. V printovej reklame kráča muž po lese od Škody Favorit a niekoľko krokov pred ním beží pes. V spodnej časti reklamy je slogan s vyobrazeným autom "Meníme staré za nové".

Sloboda zvierat upozorňuje, že podľa zákona o veterinárnej starostlivosti je opustenie zvieraťa s úmyslom zbaviť sa ho považované za priestupok, ktorý je sankcionovaný pokutou do výšky 10 000 korún. Podľa odhadov vyplývajúcich zo štatistických údajov je na Slovensku ročne utratených až 60 000 spoločenských zvierat iba preto, že ich majitelia nechcú napriek tomu, že ide o zvieratá zdravé.

Spomínaná reklamná kampaň podľa Slobody zvierat navádza na nezákonné konanie. "Motív reklamného spotu považujeme za neetický aj vzhľadom na negatívne výchovné pôsobenie na mravný vývin predovšetkým detí a mládeže, ktorá je takto nepriamo vychovávaná k ľahostajnosti, krutosti a nezodpovednosti," uvádza sa v stanovisku Slobody zvierat.

Sťažnosť na reklamu dostala podľa Zuzany Kloknerovej Škoda Auto Slovakia minulý týždeň. Na stanovisku sa zatiaľ pracuje. Malo by byť hotové do piatka.

SITA

obsah | Slovenská republika