Represálie postihli vyše 100-tisíc ľudí

Slovensko už patrí medzi krajiny, ktoré majú zadokumentované zločiny totalitného režimu. Dvojzväzkové dielo Zločiny komunizmu 1948-1989, ktoré prichádza v týchto dňoch na pulty kníhkupectiev, vznikalo takmer tri roky. Jeho súčasťou je aj multimediálny CD-ROM s menným zoznamom obetí - komunistické represálie poznačili osudy viac ako 100-tisíc ľudí.

Vyše 71-tisíc ich bolo odsúdených z politických dôvodov, takmer 16-tisíc odvlečených, viac ako 13-tisíc internovaných v táboroch nútených prác. Režim popravil, usmrtil alebo iným násilným spôsobom vedome pripravil o život minimálne 705 občanov. "Za konkrétnymi obeťami sa skrýva konkrétna zodpovednosť. Bola to komunistická ideológia, a tí, ktorí sa na nej z rôznych dôvodov podielali," uviedol jeden z editorov publikácie František Mikloško.

Prvý, takmer 750-stranový zväzok zahŕňa predovšetkým historické štúdie o jednotlivých formách perzekúcií - politické procesy, prenasledovanie kresťanov či násilné odvlečenie do ZSSR. Autori analyzujú aj činnosť pracovných táborov a táborov nutených prác. Časť je venovaná aj ilegálnym útekom z vtedajšieho Československa, systému ochrany štátnych hraníc a represií voči bohatým roľníkom v procese kolektivizácie. Druhý, takmer 600-stranový zväzok, obsahuje vyše 120 osobných svedectiev ľudí, ktorí boli násilne obmedzení vo voľnom pohybe alebo nespravodlivo odsúdení - okrem iných aj Jána Čarnogurského, Antona Neuwirtha, Ladislava Ťažkého či Antona Srholca.

MAREK VAGOVIČ, PRAVDA

obsah | Slovenská republika