Experti RE rokujú v Bratislave o poklese populácie Európy

Varujúcemu úbytku Európanov a najmä kritickým demografickým trendom v strednej a východnej Európe je venovaný trojdňový seminár na prípravu Európskej konferencie pre populáciu, ktorý sa dnes začal v Bratislave. Povedal to pre agentúru SITA povedal Vojtech Tkáč, predseda Podvýboru pre populáciu Výboru pre migráciu, utečencov a populáciu Parlamentného zhromaždenia (PZ) Rady Európy (RE).

Na konferencii by sa v apríli budúceho roka v Štrasburgu malo hovoriť najmä o demografickej kríze Európy. Spoločné rokovanie Výboru pre sociálne veci a zdravotníctvo PZ RE s Tkáčovým podvýborom a expertmi na populačnú politiku z Európskeho výboru pre populáciu RE by malo v pripraviť podklady pre politikov, aby vedeli formulovať opatrenia pre zlepšenie situácie.

Rada Európy už niekoľko rokov vo svojich správach upozorňuje na starnutie a očakávaný úbytok Európanov. Takmer vo všetkých európskych krajinách s výnimkou Turecka je pôrodnosť pod hranicou potrebnou na zachovanie súčasného počtu obyvateľov. V niektorých európskych krajinách, osobitne vo východnej Európe, priniesla nízka pôrodnosť nulový rast populácie. V západoeurópskych krajinách je negatívny populačný rast spôsobený prevahou úmrtí nad narodeniami do istej miery kompenzovaný imigráciou. Európania sa zároveň menej sobášia a častejšie preferujú inú formu partnerstva, najčastejšie spolubývanie.

"Európa starne, šedivie, menia sa proporcie medzi ľuďmi v produktívnom a poproduktívnom veku," tvrdí Tkáč a upozorňuje, že demografické zmeny majú veľké dôsledky na dôchodkové systémy krajín. So starnutím populácie a súčasným malým nárastom mladých súvisia aj problémy rodiny, seniorov a migrácie. Napríklad existuje názor, podľa ktorého môže byť správne orientovaná migrácia pomocou pri zastavení úbytku obyvateľstva. Iné názory tvrdia, že demografická kríza je problémom najmä ekonomickým, ďalší odborníci to popierajú. Demografická kríza, ktorú zažíva Európa, má však viacero rovín, dodal pre agentúru SITA Vojtech Tkáč.

SME

obsah | Slovenská republika