Generálny tajomník NATO navštívil Slovensko

Slovensko ako kandidátska krajina na členstvo v Severoatlantickej aliancii je podľa generálneho tajomníka NATO Georgea Robertsona na správnej ceste v reforme armády i v posilňovaní demokratických mechanizmov.

Počas jednodňovej návštevy Slovenska, ktorá sa uskutočnila v pondelok 12. 11. 2001, šéf aliancie ocenil podporu verejnej mienky pre vstup Slovenska do NATO a vytvorenie česko-slovenského práporu, ktorý bude v Kosove pôsobiť v rámci medzinárodných síl KFOR. Za dôležitú požiadavku pre úspešné začlenenie Slovenska považuje garantovanie kontinuity vnútropolitického vývoja po parlamentných voľbách v roku 2002. Rozhodnutie NATO na budúcoročnom jesennom summite v Prahe o prizvaní nových členov je však stále otvorené, dodal.

Presvedčenie o nemennosti integračného smerovania Slovenska do NATO a EÚ po budúcoročných voľbách vyjadril prezident SR Rudolf Schuster. Rozšírenie aliancie o ašpirantské krajiny bude znamenať posilnenie jej stability a potenciálu, zdôraznil Schuster.

Aj premiér SR Mikuláš Dzurinda ubezpečil Robertsona, že Slovensko bude mať po budúcoročných voľbách plne prointegračnú a prodemokratickú vládu. Predseda parlamentu Jozef Migaš oboznámil hosťa s postojom zákonodarcov k aktivitám NATO v súčasnom období, čo generálny tajomník ocenil ako postoj krajiny, ktorá je už členom aliancie.

Na stretnutí s ministrom obrany SR Jozefom Stankom sa šéf aliancie zaujímal o koncepciu rozvoja slovenských ozbrojených síl podľa modelu 2010 a profesionalizáciu Armády SR, čo považuje za správnu cestu k vzniku mobilných a pripravených ozbrojených síl. Za múdry a obozretný krok označil Robertson čin juhoslovanského prezidenta Vojislava Koštunicu, ktorý vyzval Srbov v Kosove na účasť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

Šéf NATO vo večerných hodinách ukončil pobyt na Slovensku.

TASR

obsah | Slovenská republika