Pamätná doska Rómom

Včera v Banskej Bystrici inštalovali pamätnú dosku obetiam rómskeho holokaustu, ktorú dnes slávnostne odhalia v Pietnej sieni Pamätníka SNP.

Mramorová kocka bude pripomínať postavenie Rómov na Slovensku v rokoch 1939 - 1945, aj ich účasť v Slovenskom národnom povstaní.

(r)

obsah | Slovenská republika