Riešenie rómskej otázky ako vstupenka do EU

Spravodajca Európskeho parlamentu pre SR Jan Marinus Wiersma podmieňuje svoje odporúčanie prijať Slovensko do EÚ správami o riešení rómskej otázky a boji proti korupcii, ktoré mu má poskytnúť slovenská vláda. Pozitívne odporúčanie pre Slovensko musí totiž svojim kolegom v europarlamente odôvodniť a na to potrebuje dostatok informácií o týchto dvoch citlivých oblastiach, vysvetlil dnes Wiersma TASR.

Holandský poslanec to povedal aj na zasadnutí zahraničného výboru Európskeho parlamentu, ktorý sa v prvom čítaní zaoberal pripravovanou rezolúciou o prijatí desiatich nových krajín do EÚ. "Moje áno alebo nie - hoci pravdepodobne to bude áno - musím odôvodniť. Vybral som preto otázky, ktoré v uplynulom období najviac zdôrazňoval Európsky parlament, teda korupciu a rómsku problematiku," povedal holandský poslanec.

Pripomenul, že o informácie v týchto oblastiach požiadal nedávno Slovensko i ďalšie kandidátske krajiny aj predseda zahraničného výboru Elmar Brok. "Som presvedčený, že tieto informácie dostanem a budem ich môcť zaradiť do svojho odôvodnenia," dodal Wiersma s tým, že časť požadovaných informácií už má k dispozícii. Inak nevidí spravodajca žiadne iné problémy, prečo by nemal dať Slovensku pozitívne odporúčanie. "Nevidím žiadne iné problémy, Slovensko je tak isto pripravené ako ostatné krajiny," povedal. Z predbežnej verzie Wiersmovej správy vyplýva, že poslanec odporučí svojim kolegom, aby v apríli schválili prijatie Slovenska do EÚ. SR podľa zatiaľ neverejného textu uspokojivo spĺňa kodanské kritériá členstva v únii a ostávajúce problémy bude schopné dostatočne doriešiť pred vstupom plánovaným na 1. mája 2004. Slovensko je stabilná demokracia, píše sa v správe, ktorá však upozorňuje na potrebu ďalších reforiem v súdnictve. Postavenie maďarskej národnostnej menšiny hodnotí dokument pozitívne, "menej optimistický" je v prípade rómskej menšiny.

"Situácia Rómov ostáva poľutovaniahodná," píše Wiersma, podľa ktorého sú Rómovia na Slovensku často diskriminovaní, trpia nedostatkom príležitostí na vzdelanie či prácu. Navrhovaný text zdôrazňuje ďalej potrebu ďalšieho úsilia v boji proti korupcii a znižovania rozdielov v rozvoji regiónov. Zahraničný výbor EP prerokoval zatiaľ v prvom čítaní len všeobecnú rezolúciu o rozšírení, odporúčaniami spravodajcov sa bude zaoberať až v marci. Plénum EP bude o prijímaní nových členov diskutovať 8. apríla v Štrasburgu, na 9. apríla je naplánované hlasovanie.

Súhlas Európskeho parlamentu je nevyhnutný na to, aby 16. apríla v Aténach mohli terajšie a budúce členské štáty podpísať zmluvu o pristúpení.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika