Rómovia postavia prezidentského kandidáta

Zástupcovia piatich rómskych politických strán a štyroch mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti Medzibodrožia v stredu v Košiciach predstavili svojho prezidentského kandidáta.

Zástupcovia Únie rómskej občianskej iniciatívy (ÚROI), Strany práce a istoty, Rómskeho kongresu (RK), Demokratickej aliancie Rómov a Maďarského demokratického hnutia Rómov na stretnutí s novinármi informovali, že ako budúceho prezidenta SR by radi videli 52-ročného ekonóma Mikuláša Horvátha z Kráľovského Chlmca. Volebný tím mu už pripravuje program a v krátkej budúcnosti ho predstaví verejnosti. Horváth sa podľa vlastných slov súboja s ďalšími kandidátmi neobáva. Na otázku TASR ako vidí reálnosť svojho zvolenia za hlavu štátu, odpovedal slovenským porekadlom "keď Pán Boh dá aj motyka vystrelí".

Predseda KR Zoltán Berko informoval, že tri mimovládne zoskupenia z juhu východného Slovenska sa neúspešne uchádzali o vládne prostriedky na predreferendovú kampaň v osadách. Za dôležité totiž považujú informovať tamojších Rómov o konaní májového referenda o vstupe SR do Európskej únie. "Mnohí sledujú najmä maďarskú televíziu a obávame sa, aby si vzhľadom na skoršie maďarské referendum nemysleli, že už prebehlo," spresnil. Zdôraznil, že tamojšie rómske strany jednoznačne podporujú znovuzjednotenie Európy a budú vyzývať nielen k účasti ale i pozitívnemu hlasovaniu v referende.

Rómski lídri z juhovýchodného Slovenska kritizovali nezáujem rómskych mimovládnych organizácií o život Rómov v oblasti od Trebišova po Čiernu nad Tisou. Podľa neho by aktivisti mali cestovať do osád a pomáhať ich obyvateľom. Negatívny postoj zaujali aj k vládnej splnomocnenkyni pre rómsku problematiku Kláre Orgovánovej. Vyčítali jej neúčasť na marcových oslavách Dňa Rómov v Kráľovskom Chlmci a malý záujem o aktivity Rómov z tohto regiónu, kde ich podľa Berku žije asi 20 až 30 tisíc. Väčšina z nich sa síce hlási k maďarskej národnosti a považuje sa za tzv. maďarských Rómov, Berko však tvrdí, že vplyvom pôsobenia rómskych politických zoskupení si začínajú uvedomovať, že sú predovšetkým Rómovia.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika