Správa o sterilizáciách pôjde do Rady Európy

Vládna politika síce nepodporuje vynútené sterilizácie rómskych žien, platná legislatíva však umožňuje aj také zákroky, ktoré vyvolávajú rôzne podozrenia. Na záver svojej cesty po Slovensku to vyhlásila Chris McCaffertyová z Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

Podľa dôvernej správy ministra vnútra, ktorú minulý týždeň predložil vláde, vyšetrovanie škandálu so sterilizáciami zatiaľ nič nezákonné neodhalilo. Vladimír Palko však zároveň informoval, že vyšetrovanie ďalej pokračuje. Už predtým nič nezistila ani kontrola z ministerstva zdravotníctva. Za päť dní navštívila McCaffertyová niekoľko rómskych osád a dve nemocnice na východnom Slovensku, hovorila s lekármi, nezávislými právnikmi i vyšetrovateľmi prípadu, stretla sa s aktivistami mimovládnych organizácií aj s podpredsedom vlády Pálom Csákym.

Za najväčší nedostatok považuje medzery v slovenskej legislatíve. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne ratifikovalo Slovensko už v roku 1999, ale jeho ustanovenia dodnes nepremietlo do svojich právnych noriem. "Týka sa to najmä ustanovenia o tom, že pred zákrokom v oblasti zdravia musí byť každá osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách," uviedla McCaffertyová. Je preto za novelizáciu vyhlášky o sterilizáciách z roku 1972 a za vydanie nových tlačív, ktoré majú potvrdzovať prípadný súhlas príslušnej osoby s takýmto zákrokom. "Musia byť napísané jednoduchším jazykom, a to aj v rómčine. Až potom možno považovať podpis na takomto tlačive za informovaný súhlas," zdôraznila McCaffertyová. Zároveň ocenila fakt, že u profesora Karola Holomáňa, hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva pre oblasť gynekológie, stretli sa tieto aj ďalšie jej odporúčania s plným porozumením.

Angličanka Ch. McCaffertyová chce v správe, ktorú čoskoro predloží Výboru pre sociálne veci, zdravie a rodinu Parlamentného zhromaždenia, ísť nad rámec problému sterilizácií. "Chcem navrhnúť zriadenie osobitnej kapitoly v rozpočte Európskej únie, z ktorej by sa financovali len rómske projekty, lebo také chudobné krajiny ako Slovensko si s tým samy neporadia," povedala na záver rozhovoru McCaffertyová.

VLADIMÍR JANCURA

obsah | Slovenská republika