Európa zaplatí rómske osady

Na Slovensku je vyše 620 rómskych osád a väčšina z nich nemá kanalizáciu, záchody ani cesty. Vodu si všetci berú z kohútika uprostred osady. V drevených chatrčiach je zväčša jedna, maximálne dve izby. V niektorých osadách sa to môže zmeniť.

Z programu predvstupovej pomoci Phare môže dostať Slovensko dotáciu 8,3 milióna eur (vyše 348 miliónov korún) na vybudovanie infraštruktúry v niektorých zaostalých osadách najmä na strednom a východnom Slovensku. Včera a dnes chodí po dedinách delegácia z Úradu vlády a kontroluje, či sú obce pripravené pomoc prijať. Podmienkou je vyrovnanie majetkových vzťahov pozemkov.

Osady sú zväčša postavené nelegálne na obecných, alebo aj na súkromných pozemkoch. Súkromným majiteľom by mali starostovia v spolupráci s katastrálnymi úradmi zabezpečiť náhradné pozemky alebo prenajať tie, na ktorých osada stojí. "Infraštruktúru by si mali stavať hlavne samotní Rómovia," povedala generálna riaditeľka Sekcie ľudských práv a menšín na Úrade vlády Jana Kviečinská.

Nie je vylúčené, že postupne si Rómovia vystavajú aj jednoduchšie domy. Netypický a nadštandardný projekt sa zameriava na regióny, v ktorých žije najviac rómskeho obyvateľstva. Zo štátneho rozpočtu pôjde na tieto projekty ďalších 8,4 milióna eur.

(rf), SME

obsah | Slovenská republika