SR sa pripojí k iniciatíve na pomoc Rómom

Slovensko sa pripojí k regionálnej iniciatíve krajín strednej a východnej Európy s názvom Dekáda začleňovania rómskej populácie na roky 2005 až 2015.

Znamená to, že Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Macedónsko, Srbsko a Čierna Hora, Maďarsko a Rumunsko, budú spoločne postupovať pri riešení rómskeho problému a integrácii Rómov.

Vláda dnes vzala na vedomie postup prípravných prác vicepremiéra Pála Csákyho a rozhodla, že sa krajina pripojí k spomínanému projektu, ktorý iniciovala Svetová banka a Inštitút otvorenej spoločnosti.

Podľa Csákyho môže mať tento projekt budúcnosť. "Charakter takejto spolupráce je dôležitý ako signál, že vlády si uvedomujú túto problematiku a sú ochotné spolupracovať a zladiť svoje kroky aj na medzinárodnej úrovni," povedal po rokovaní kabinetu.

Vicepremiér informoval, že prípravné práce dekády bude koordinovať Maďarsko. Sekretariát môže istý čas pôsobiť aj na Slovensku, avšak za predpokladu, že pôjde naozaj o efektívnu spoluprácu. "Formálna spolupráca veľmi zmysel nemá," upozornil vicepremiér, ktorý sa zároveň domnieva, že v podobných projektoch zmysluplnejšie pracujú členské krajiny EÚ. Únia už v SR financuje projekty pre pomoc Rómom a to prostredníctvom PHARE. Od roku 1999 to bolo sedem miliónov euro, pričom do roku 2006 by sa mala suma zvýšiť na 24 miliónov euro.

Kvôli projektu by mala vzniknúť národná pracovná skupina pod Csákyho vedením na riešenie rómskej problematiky. Pôsobiť by v nej mala vládna splnomocnenkyňa pre rómsku komunitu Klára Orgovánová, ako aj zástupcovia vlády, mimovládnych rómskych organizácií, cirkví, nadácií a tých VÚC, kde žije najviac Rómov.

Úlohou skupiny bude v prípravnej fáze Dekády pripraviť akčný plán, ktorý bude obsahovať ciele, spôsob ich dosiahnutia, a špecifikáciu prostriedkov pre pomoc Rómom na Slovensku. Odporúča sa totiž, aby si krajiny zúčastnené v Dekáde stanovili dve až tri najhorúcejšie priority. V našom prípade by to bolo bývanie a nezamestnanosť.

SME

obsah | Slovenská republika