Vysoké riziko novej vlny migrácie Rómov

Najväčší nápor rómskych žiadateľov o azyl v krajinách EÚ pominul, no stále pretrváva vysoké riziko novej vlny. Vyplýva to zo správy pobočky Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Košiciach. Príkladom je nedávna vlna rómskych žiadateľov o azyl v Nórsku, ktorá sa skončila ich rýchlym návratom na Slovensko.

"V súčasnosti ani jedna krajina EÚ neprizná žiadateľom zo Slovenska azyl, lebo ho považujú za bezpečnú krajinu. Vycestovaním si Rómovia narobia iba veľa dlhov a zbytočných problémov s úradmi štátnej správy," hovorí Adriana Weissová z IOM Košice. "Našimi klientmi sú občania, ktorí o pomoc pri návrate požiadali partnerské IOM v zahraničí, no radu poskytneme aj ostatným. Dosiaľ sme asistovali pri návrate 1 222 osôb vracajúcich sa predovšetkým z Belgicka, Fínska a Holandska," informovala A. Weissová.

"Varujem pred nelegálnym pobytom. V takých prípadoch človeka jednoducho zoberú tak rýchlo, že si stihne vziať len to najnutnejšie, a neraz ani to," hovorí Ondrej Sokolovič. "Pomáhame riešiť aj situáciu človeka, ktorého nečakane rýchlo vyhostili z Nemecka, takže mu tam ostal nejaký majetok," doplnil Ondrej Sokolovič. Podľa neho mali viac prípadov, že si rodina nestihla vziať ani peniaze, či dôležité doklady.

Práca misie IOM nespočívala len v tom, že navrátilcom pomáhali pri vybavovaní úradných záležitostí, ale realizuje aj tri projekty, cieľom ktorých je zlepšiť situáciu a naštartovať medzi Rómami snahu meniť veci k lepšiemu. Prvý program financovaný krajinami EÚ sa orientoval priamo na riešenie problémov azylantov. V rámci druhého, financovaného belgickou vládou, sa realizovalo zriadenie troch komunitných centier - na košickom Luníku IX, v Prešove a Michalovciach. "Štvrté komunitné centrum v rámci tretieho programu reintegrácie azylantov za aktívnej účasti miestnych Rómov budujeme v Bystranoch. Financujeme rekvalifikačné kurzy a ďalšie vzdelávacie aktivity," priblížila projekty A. Weissová.

Nikto presne nevie, koľko slovenských Rómov žiada v zahraničí o azyl a koľko ich tam žije. A už vôbec nie, koľkí sa mienia vrátiť.

MARIÁN ANGELOVIČ, NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika