V SR žije podľa prieskumu 320 tisíc Rómov

Na Slovensku je približne 320 tisíc Rómov, pričom žijú v 1575 osídleniach rôzneho typu vnímaných majoritou ako rómske. Polovica z nich žije integrovane vo väčšom či menšom rozptyle medzi majoritnou populáciou.

Vyplýva to z dnešnej prezentácie výsledkov sociografického mapovania rómskych osídlení, ktoré od augusta 2003 do júna 2004 realizovali na žiadosť Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Centrum pre analýzu sociálnej politiky S.P.A.C.E., Inštitút pre verejné otázky a Krajské centrum pre rómske otázky v Prešove.

Na Slovensku existuje v súčasnosti 12 lokalít, kde Rómovia nemajú nielen riadnu cestu, ale ani elektrinu, plyn alebo vodovod. Týmto ľuďom, je ich asi 500, treba pomôcť okamžite všetkými dostupnými prostriedkami štátu, obcí i humanitných organizácií, zdôraznila na stretnutí s novinármi sociologička Iveta Radičová. Podľa výskumu jej tímu kritická je situácia v 46 osídleniach, pretože nemajú infraštruktúru zodpovedajúcu "ľudským podmienkam bytia a civilizačným kritériám".

Podľa splnomocnenkyne vládneho kabinetu Kláry Orgovánovej pripravili sociológovia štúdiu, ktorá bude búrať roky pretrvávajúce mýty o zaostalosti rómskej populácie, ale bude aj evokovať okamžité reálne riešenie pálčivých problémov i prehodnocovať dlhodobé koncepčné zámery. Verí, že novozískané údaje pomôžu presnejšie formovať štátnu politiku v tejto oblasti a zároveň zintenzívniť snahy obcí riešiť predovšetkým otázku bývania Rómov.

Podľa prieskumu je neudržateľný mýtus o absolútnej segregovanosti rómskej komunity, pretože v takomto type osídlenia žije približne 30 tisíc ľudí. Viac než 40 percent Rómov býva v murovaných domoch a iba 15 percent v chatrčiach, čo skúmalo počas vymedzeného obdobia viac než 50 anketárskych tímov spolu s rómskymi aktivistami. Relevantnosť zozbieraných údajov bola častokrát konfrontovaná s neoficiálnymi zdrojmi obecných zastupiteľstiev a mimovládnych organizácií, pretože platná legislatíva neumožňuje zbierať štatistické údaje tohto typu, zdôraznila Radičová.

(r)

obsah | Slovenská republika