Parlament schválil rovnú daň vo výške 19 percent

Parlament schválil zákon o dani z príjmov, ktorým sa od januára zavádza jednotná 19-percentná daň z príjmu fyzických a právnických osôb. Nový zákon zavedie jednotnú 19-percentnú daň na všetky druhy príjmu.

Nebude sa zohľadňovať, či ide o zamestnanca, živnostníka alebo firmu, ani akým spôsobom bol príjem dosiahnutý. Systém, ktorý na Slovensku platí dnes, pozná až 21 rôznych daňových sadzieb (len v prípade platov zamestnancov ich je päť) a rozlišuje 443 druhov príjmov.

Rovnú daň autori reformy nastavili tak, aby nikto neplatil vyššiu daň ako dnes. Výnimkou môžu byť len živnostníci používajúci paušálnu daň. Tí však dnes neplatia štandardnú daň zo zisku, ale daň z obratu.

Zamestnanci s hrubým príjmom do 7700 Sk nebudú platiť žiadnu daň. Zaručí im to zvýšenie tzv. nezdaniteľného minima. Dnes je od dane oslobodených prvých 38760 korún, ktoré v danom roku občan zarobí. Po novom sa táto suma bude určovať ako 19,2 násobok životného minima, čo v budúcom roku predstavuje 80832 Sk. Rovnakú nezdaniteľnú sumu si bude môcť daňovník uplatniť na nepracujúcu manželku alebo manžela (dnes 12000 Sk ročne). Zrušia sa nezdaniteľné sumy na deti, ktoré nahradí tzv. daňový bonus. Za každé vyživované dieťa si daňovník bude môcť znížiť daň o 400 Sk mesačne. Keď mu vyjde záporná daň, rozdiel mu štát doplatí, takže môže mať čistý príjem dokonca vyšší ako hrubý.

Rovnú daň z európskych krajín zaviedlo zatiaľ Estónsko, Lotyšsko, Rusko a Ukrajina. Už približne 40 rokov rovná daň platí aj v Hongkongu. Zaviedli ju aj niektoré britské ostrovy.

(mj)

obsah | Slovenská republika