V SRo prepustili už 86 zamestnancov

V dôsledku prechodu na novú organizačnú štruktúru prepustil Slovenský rozhlas takmer desatinu zamestnancov. Uviedol to po stredajšom zasadnutí Rady SRo programový riaditeľ Ľuboš Machaj.

Znižovanie počtu zamestnancov je súčasťou plánu novej generálnej riaditeľky SRo Miloslavy Zemkovej dosiahnuť do dvoch rokov vyrovnané hospodárenie. Celkovo je plánované zníženie pôvodného počtu 863 zamestnancov na 683, zatiaľ prepustili 86 ľudí.

"Prebieha to v troch etapách. Prvá súvisí so zmenou organizačnej štruktúry, tá prebehla do prvého augusta," povedal Machaj. Ďalšia vlna prepúšťania príde s novou programovou štruktúrou. "Počas budúceho roka to budú pozície zrušené v súvislosti so zavádzaním nových technológií," dodal.

Znižovanie stavov išlo krížom cez celú organizačnú štruktúru od radových až po riadiacich zamestnancov. Ostávajúci pracovníci podpísali nové interné zmluvy, s malou časťou rozhlas ešte rokuje, prípadne odišli sami. Prepúšťanie sa zatiaľ najviac dotklo zahraničného vysielania SRo, ktoré je momentálne šírené prostredníctvom internetu a cez satelit. Od nákladného vysielania na krátkych vlnách rozhlas upustil, čím ročne ušetrí 55 miliónov korún.

"Intenzívne rokujeme s vedúcimi programových centier, na budúci rok pripravujeme nový programový typ," doplnil Machaj. "Nebude to úplne zásadný zlom. Rádio Slovensko bude modernejším informačným rádiom, Devín viac zameraný na kultúru, Regina bude viac prepojená a Patria racionálnejšia," spresnil Machaj. Rádio FM bude podľa neho pokračovať v transformácii, ktorá sa začala minulý rok.

V diskusii odpovedal tiež na otázky členov rady, prečo nebol za riaditeľa rádia Patria vymenovaný Attila Lovász, ktorý vyhral výberové konanie. "Rozhodnutie bolo plne v kompetencii manažmentu," povedal Machaj s dodatkom, že s Lovászom sa nedohodli na podmienkach pracovnej zmluvy. Riaditeľkou sa stala Ildikó Nagyová.

Rada napokon zobrala na vedomie kroky, ktoré pri "preklápaní" organizačnej štruktúry SRo v poslednom období realizoval. "Na hodnotenie je zatiaľ málo času, zmena platí od prvého augusta," povedal predseda rozhlasovej rady Vladimír Talian. "Považujem to za prvý systémový krok v reforme Slovenského rozhlasu, druhým krokom bude prijatie novej programovej štruktúry. Dnes môžem povedať len to, že organizačná zmena, ktorá nastala, sa deje v súlade so schváleným organizačným poriadkom," uviedol Talian s dodatkom, že on osobne zatiaľ žiadne zásadnejšie pochybenia nezachytil.

TASR

obsah | Slovenská republika