Podporí Slovensko rozmanitosť?

Slovensko sa zrejme do konca roka prihlási k Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov. Ten okrem iného zaväzuje štáty pomáhať domácej tvorbe a kultúrnemu priemyslu. Dohovor podpísali vlani v Paríži, ale aby začal platiť, musí ho podpísať najmenej 30 krajín.

Slovenské ministerstvo kultúry zašle na budúci týždeň podklady na ratifikáciu na pripomienkové konanie do vlády. Parlament by mal o návrhu hlasovať na jeseň.

Zástancovia prijatia dohovoru upozorňujú najmä na problém nežiaducej globalizácie v televíznej a filmovej tvorbe. "Američiania sa stávajú bezkonkurenčnými hráčmi na svetových trhoch," povedal Jozef Švoňavský zo Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu. V súčasnosti je až 71 percent filmov premietaných v Európe americkej výroby. Dohovor doteraz podpísala napríklad Kanada, Francúzsko či Fínsko. Pozitívne sa k nemu stavia aj Európska únia. Pre štáty z neho vyplýva právo prijímať aj isté regulačné opatrenia s cieľom podpory domácej kultúry. "Niektoré opatrenia plánujeme zakomponovať do legislatívnych opatrení už pred ratifikáciou," tvrdí minister kultúry Marek Maďarič.

Týka sa to napríklad ochrany slovenského dabingu či zmien v zákone o STV a SRo. Tie by podľa Maďariča mali viac podporovať pôvodnú tvorbu a vysielať viac diel európskej produkcie.

"Špecifické kultúry majú v čistom trhovom prostredí len veľmi malú šancu prežiť. Môžeme potom dospieť do situácie, že budeme mať síce demokraciu, ale len s jediným kultúrnym názorom," tvrdí Ľubomír Fifik zo spomínanej koalície.

V Bratislave bude zajtra seminár, ktorý je zároveň istým lobingom za dohovor. Desiatky zahraničných účastníkov budú prezentovať skúsenosti a problémy z Talianska, Kanady, Nemecka či z krajín Latinskej Ameriky. Maďarič povedal, že ukončenie procesu ratifikácie na Slovensku očakáva do konca roka.

(zu), SME

obsah | Slovenská republika