Richard Rybníček dnes odchádza z postu šéfa STV

Generálny riaditeľ Slovenskej televízie Richard Rybníček dnes končí. Ako už avizoval, ráno písomne oznámi Rade STV, že sa vzdáva funkcie generálneho riaditeľa a poobede už bude v Prahe na svojom novom mieste. Odchádza pol roka pred koncom svojho štvorročného funkčného obdobia. Okrem toho, že dostal ponuku od Fera Feniča, aby viedol jeho Febio TV, dôvodom je podľa Rybníčka aj to, že splnil všetko, čo si predsavzal.

"Reštrukturalizáciu televízie a svoj projekt považujem za ukončené," hovorí Rybníček. Nezávislý mediálny analytik Andrej Školkay hovorí, že ak Rybníčka porovnáme s riaditeľmi, ako boli Igor Kubiš či Jozef Darmo, "tak nepochybne predstavoval mimoriadne snaživého, čestného a ambiciózneho riaditeľa so snahou o nezávislosť a vyváženosť". Ak ho však porovnáme s okolím, a budeme hodnotiť súčasný stav vysielania STV "bez toho, aby sme brali do úvahy východiskový stav a slovenské reálie, tak to nebude veľmi povzbudivé hodnotenie". Za pozitívne Školkay považuje, že Rybníček radikálne znížil prezamestnanosť v STV, pokúsil sa o vyrovnané hospodárenie, o vyprofilovanie dvoch kanálov a to, že na obrazovku priniesol užitočné a zaujímavé relácie typu Reportéri, Test Magazín a niektoré ďalšie. "Snažil sa a je jasné, že niektorí členovia Rady STV mu zámerne strpčovali prácu, ale čiastočne si za to mohol svojou arogantnosťou," hodnotí Školkay.

Kreatívne a vizionárske možnosti a schopnosti Rybníčka sa podľa Školkaya vyčerpali základnou reštrukturalizáciou činnosti STV už pred pár rokmi. "V období od 'nového začiatku' nenastal výraznejší kvalitatívny pokrok z hľadiska obsahu vysielania STV. Zmeny síce boli, ale príliš pomalé a často s rozpačitými výsledkami."

To, čo bolo nové - ako napríklad Blesk, Activity show či Extra - je podľa Školkaya príliš bulvárne, či až vulgárno-ľudové (napríklad S.O.S) alebo až príliš povrchno-primitívno-zosmiešňujúce (Niečo za niečo).

Rybníček sľuboval, že spravodajstvo sa stane výkladnou skriňou STV, nestalo sa tak. "Spravodajstvo až v poslednom období začína nadobúdať štandardnú kvalitu," hodnotí analytik.

Sledovanosť spravodajstva STV nestúpa ani po mnohých zmenách na postoch šéfov spravodajstva, obmenách moderátorov a redaktorov. Dnes je dokonca rekordne nízka.

Za ukážku profesionality nemožno podľa Školkaya považovať ani diskusné relácie. "Ich problémom sú niektorí moderátori - neskúsení, mladí, často s nezmyselnými otázkami. Istú výnimku podľa Školkaya predstavuje STV 2, ale aj to len v kontexte Slovenska.

Rybníčkov kritik z Rady STV Bohumír Bobocký komentuje jeho odchod slovami: "Verím, že s odchodom Rybníčka sa končí pirátska éra v STV." Podľa neho si STV dlhodobo neplní zákonom stanovené povinnosti. "Rada mala Rybníčka odvolať a nie ho nechať odísť aj so 180-tisícovým odstupným," hovorí Bobocký. Dokončenie koprodukcie dvoch celovečerných hraných filmov a jednej rozprávky (Konečná stanica, O dve slabiky pozadu, Zlatý hlas) v roku 2004.

Televízny film Ticho a seriál Rodinné tajomstvá. Výroba 46 krátkometrážnych a 19 dlhometrážnych dokumentárnych filmov.

SME

obsah | Slovenská republika