Prezident vrátil interrupcie parlamentu a odporučil schváliť

Prezident Rudolf Schuster vetoval novelu tzv. interrupčného zákona. Poslancom však odporúča, aby ju pri opätovnom prerokovávaní schválili s ustanovením, ktoré by posunulo účinnosť zákona až po rozhodnutí Ústavného súdu SR. Ten má rozhodnúť vo veci nesúladu niektorých ustanovení zákona o umelom prerušení tehotenstva a vykonávacej vyhlášky s Ústavou SR.

Podľa navrhovaného ustanovenia by tak zákon nadobudol účinnosť dňom uverejnenia nálezu Ústavného súdu SR v Zbierke zákonov. Ak Ústavný súd SR nerozhodne vo veci samej nálezom, zákon nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.

V stanovisku sa prezident odvoláva na článok 125 Ústavy SR, že ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. "Vzhľadom na citovaný článok ústavy treba upraviť termín nadobudnutia účinnosti schváleného zákona tak, aby nevzniklo právne vákuum v prípade, že ústavný súd zistí nesúlad vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva s ústavou a so zákonom," uvádza sa v stanovisku.

Podľa Schustera používajú ustanovenia zákona rôznu terminológiu, ktorá pri jeho aplikácii môže viesť k výkladovým problémom. Schválený zákon jednoznačne rieši možnosť umelého prerušenia tehotenstva do 24. týždňa, ak je plod postihnutý závažnou genetickou chorobou alebo vývojovou chybou. Nie je však jasné, či skutočnosť, že plod je postihnutý závažnou genetickou alebo vývojovou chybou možno považovať za geneticky chybný vývoj plodu.

V tejto súvislosti prezident považuje za potrebné z hľadiska používanej terminológie uviesť, že ustanovenie vyhlášky, ktoré schválený zákon zrušuje, používa slovné spojenie "genetické dôvody", pričom z genetických dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo do 24 týždňov jeho trvania. Podľa vyhlášky bez ohľadu na trvanie tehotenstva možno ho umelo prerušiť okrem iných dôvodov aj vtedy, ak sa zistí ťažké poškodenie plodu. Podľa schváleného zákona podrobnosti o zložení odborného konzília, o špecializácii jeho členov a o spôsobe rozhodovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva SR. K návrhu zákona však nebol pripojený. Tento vykonávací predpis by mal nadobudnúť účinnosť súčasne so schváleným zákonom, teda dňom vyhlásenia a bez neho nemožno schválený zákon vykonať.

Reakcie politikov a cirkvi na prezidentovo rozhodnutie

Prezident SR Rudolf Schuster sa rozhodol vrátiť novelu interrupčného zákona do parlamentu. Odôvodnil to najmä tým, že by bolo "vhodné počkať na rozhodnutie Ústavného súdu SR". Ten by mal v septembri rozhodnúť o súlade interrupčného zákona ako aj vyhlášky Ministerstva zdravotníctva s Ústavou SR. Hlava štátu vytkla zákonu aj nejasnosti v terminológii, ktorá nie jednoznačná a pri aplikácii zákona v praxi by mohla viesť k výkladovým problémom. Rovnako podľa jeho názoru k návrhu zákona nebol pripojený návrh všeobecne záväzného predpisu. Tu sú reakcie politikov a Konferencie biskupov Slovenska.

SDKÚ chce, aby sa NR SR zaoberala interrupciami až po ÚS SR

SDKÚ chce, aby sa parlament zaoberal novelou interrupčného zákona až po prerokovaní problému na Ústavnom súde SR. Ako povedal podpredseda SDKÚ Milan Hort, pozícia SDKÚ sa v tomto nemení. K rozhodnutiu prezidenta vrátiť novelu parlamentu Hort povedal, že R. Schuster využil ústavnú právomoc.

SMK: Prezident pri interrupciách zvolil neobvyklé riešenie

Prezident republiky Rudolf Schuster zvolil podľa zástupcu predsedu Strany maďarskej koalície (SMK) Arpáda Duku-Zólyomiho pri rozhodovaní o novele interrupčného zákona neobvyklé riešenie. Riešenie prezidenta je podľa Duku-Zólyomiho atypické a nemá oporu v zákonoch. Žiadosť prezidenta, aby sa parlament zaoberal zákonom až po rozhodnutí Ústavného súdu SR (ÚS SR) je podľa neho individuálnou prosbou. "Záleží na poslancoch či si takýto návrh osvoja," zdôraznil zástupca predsedu SMK.

HZDS: Rozhodnutie prezidenta o interrupciách sa dalo očakávať

Rozhodnutie prezidenta republiky Rudolfa Schustera - vrátiť parlamentu interrupčný zákon na nové prerokovanie, sa dalo podľa podpredsedu Ľudovej strany - HZDS Jozefa Kovarčíka očakávať. "Považujem ho za veriaceho ateistu - a preto sa dostal do zložitej situácie," povedal Kovarčík. Ako zároveň dodal, Schuster musel konať ako ateista a tiež sa musel revanšovať vládnej koalícii. Podľa Kovarčíka poslanci ĽS - HZDS budú pri opätovnom prerokúvaní zákona v NR SR hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Predpokladá tiež, že pri rokovaní o novele už bude známe stanovisko Ústavného súdu SR.

SMER: Prezident uprednostnil osobný postoj pred štátnickým

Prezident Rudolf Schuster uprednostnil pri rozhodovaní o novele interrupčného zákona podľa podpredsedu Smeru Dušana Čaploviča osobný postoj pred štátnickým. Ako povedal Čaplovič, Schuster sa zachoval alibisticky. Smer však rešpektuje ústavné právo prezidenta. Čaplovič verí, že keď sa parlament v septembri bude opätovne zaoberať zákonom, bude už známe rozhodnutie Ústavného súdu SR.

Rusko nevidí dôvod na rokovanie s opozíciou o podpore interrupcií

Predseda ANO Pavol Rusko nevidí dôvod na rokovanie s opozičnými stranami o opätovnej podpore novely interrupčného zákona. "Je to otázka svedomia, nie politiky," vyhlásil Rusko v rozhovore pre agentúru SITA. Ak vznikne potreba rokovať o novele v koalícii, ANO sa podľa neho tomu brániť nebude. Zdôraznil však, že nevidí dôvod na zmenu postoja liberálov pri opakovanom prerokovávaní zákona. "Zachováme sa rovnako," povedal.

Rozhodnutie prezidenta Rudolfa Schustera o vrátení novely Rusko očakával. Prezident podľa neho využil svoje ústavné právo. "Nebudem špekulovať, či prezident použil pri rozhodovaní o zákone najsprávnejšie argumenty," povedal šéf ANO.

Hopta: KSS ľutuje, že prezident nepodpísal interrupčnú novelu

Prezident Rudolf Schuster posilnil tendencie premeny občianskej spoločnosti v SR na katolícku. Pre agentúru SITA to uviedol predseda poslaneckého klubu Komunistickej strany Slovenska (KSS) Ivan Hopta. Podľa Hoptu je pre KSS neprijateľný fakt, že R. Schuster nepodpísal novelu interrupčného zákona. Hlava štátu tým podľa neho poškodila svoje meno i v súvislosti s budúcoročnými voľbami prezidenta republiky. Hopta je totiž presvedčený, že tri štvrtiny občanov Slovenska považujú takýto zákon za správny a potrebný pre život. KSS ľutuje, že prezident novelu nepodpísal a pri jej opätovnom schvaľovaní v Národnej rade SR ju podporí.

Tkáč: Prezidentovo rozhodnutie neupokojí politickú scénu

Podľa predsedu Ľudovej únie (ĽÚ) Vojtecha Tkáča rozhodnutie prezidenta Rudolfa Schustera nepodpísať novelu interrupčného zákona neupokojí politickú scénu na Slovensku a neprispeje k jej stabilite. Tkáč ho však nemieni komentovať, kým si osobne neprečíta zdôvodnenie Schusterovho rozhodnutia. "V každom prípade ĽÚ nebude robiť jazýček na váhach pri opätovnom schvaľovaní novely v parlamente," uviedol Tkáč.

Orosz: Postup prezidenta bol netradičný

Postup hlavy štátu, ktorá rozhodla o vrátení novely zákona o umelom prerušení tehotenstva aj preto, že by sa malo počkať na rozhodnutie Ústavného súdu, označil expert na ústavné právo Ladislav Orosz za netradičný. Ako uviedol pre agentúru SITA, nepamätá si, že by niekedy takýmto spôsobom zákon nepodpísal. Zároveň však dodal, že slovenský právny poriadok má normy, ktorých účinnosť je viazaná na určitú podmienku, napríklad niektoré ustanovenia zákona začnú platiť vstupom Slovenska do Európskej únie.

CIRKEV: Rozhodnutie prezidenta o interrupciách je správne

Rozhodnutie prezidenta republiky Rudolfa Schustera vrátiť parlamentu novelu interrupčného zákona považuje hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Marián Gavenda za správne. Ako ďalej pripomenul pre agentúru SITA, cirkev od začiatku zdôrazňovala, že ide o základné ľudské práva a hodnoty - a nie len o používanie náboženstvom formovaného svedomia. "Som rád, že R. Schuster nepodľahol žiadnym vplyvom a rozhodol sa podľa hodnôt, ktoré ako prezident predstavuje a má zastávať," uviedol Gavenda.

Podľa Gavendu aj pápež Ján Pavol II., ktorý je morálnou autoritou, sa vyjadril, že nič a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je to plod alebo embryo, dieťa alebo dospelý, starý, nevyliečiteľne chorý alebo zomierajúci. "Vôbec nezáleží na tom, či je niekto vládcom sveta, alebo je na tejto zemi posledným úbožiakom. Vzhľadom na morálne požiadavky sme všetci absolútne rovní," tvrdí pápež.

PRAVDA, MARKÍZA

obsah | Slovenská republika