Prezident podpísal zmluvu o pristúpení SR k únii

Prezident SR Rudolf Schuster v utorok podpísal ratifikačnú listinu k zmluve o pristúpení Slovenska k Európskej únii. Prezidentským podpisom tak Slovensko ratifikovalo svoj vstup do EÚ. Zmluva o rozšírení únie o 10 nových krajín po ratifikácii členskými štátmi nadobudne platnosť 1. mája 2004.

Dokument o členstve s presunom výkonu časti právomocí štátu na orgány EÚ odsúhlasila Národná rada SR s podporou všetkých politických strán s výnimkou komunistov ešte 1. júla.

Na slávnostnom podpise prezidenta sa zúčastnili predseda NR SR Pavol Hrušovský, premiér Mikuláš Dzurinda, vedúci delegácie Európskej komisie v SR Eric van der Linden a veľvyslanci členských krajín EÚ. Zmluvu o rozšírení únie, ktorá bola podpísaná 16. apríla tohto roku v Aténach, dosiaľ z 15 členských krajín ratifikovalo len Dánsko a Nemecko. Z 10 vstupujúcich krajín tak okrem Slovenska urobila Malta, Cyprus a Poľsko. Ratifikačný proces sa pritom formálne skončí uložením ratifikačných listín u depozitára európskych zmlúv, ktorým je vláda Talianskej republiky.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika