Lekárka Siracká patrí k najlepším na svete

Lekárku, prezidentku Ligy proti rakovine, Evu Sirackú zaradila Svetová medicínska asociácia medzi 65 popredných lekárov sveta. SMA si uctila týchto lekárov vydaním unikátnej publikácie Starostliví lekári sveta - Caring physicians of the world. Siracká sa stala členkou klubu elitných doktorov z 55 krajín sveta.

SMA vybrala Sirackú z viacerých nominantov, ktorých navrhovala Slovenská lekárska spoločnosť. Asociácia vychádzala z úspechov dosiahnutých v medicíne, ako aj z osobného prínosu a nasadenia pri každodennej práci na lokálnej úrovni.

Profesorka Eva Siracká založila Československú spoločnosť pre rádiobiológiu, rádiológiu a fyziku. V roku 1990 založila neziskovú organizáciu Liga proti rakovine.

Aktivity a projekty riadi od založenia LPR v pozícii prezidentky ligy. Zasadzuje sa za vzdelávanie verejnosti a zvyšovanie povedomia o rakovinových ochoreniach, pomáha postihnutým pacientom a ich rodinám. Zastupuje SR v medzinárodných inštitúciách ako je UICC (International Union Against Cancer) a ECL (European Association of Cancer Leagues). Je členkou viacerých medzinárodných vedeckých komisií, kde zastupuje región strednej a východnej Európy. Siracká si z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča prevzala začiatkom januára Pribinov kríž I. triedy.

TASR

obsah | Slovenská republika