Byť pripravení

Tatracor 2004

V dňoch 16. - 25. júla tohto roku sa slovenské Tatry (Športcamp v Tatranskej Lomnici) stali svedkami 7. medzinárodného stretnutia skautiek a skautov - "Tatracor 2004" z východnej a strednej Európy. Najväčšia medzinárodná mládežnícka akcia v dejinách slovenského skautingu sa niesla v duchu nových priateľstiev, vzájomného obohacovania kultúr, zábavy i služby a pomoci prírode.

Na Tatracore 2004 sa zúčastnilo 2200 skautov z desiatich európskych krajín, pričom okrem Slovenska mali najpočetnejšie zastúpenie skautské organizácie z krajín V4 a výpravy napríklad zo Švédska, Holandska, Grécka a Chorvátska. Podľa slov Petra Murára, šéfa propagačno-informačnej sekcie, s komunikáciou neboli vôbec problémy, "každý komunikoval, tak ako mu zobák narástol".

Záštitu nad akciou prebral predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda, dosah a význam tohto mládežníckeho podujatia na Slovensku podčiarkuje jeho domáca i medzinárodná podpora Úradu vlády SR, Ministerstva školstva SR, Canadian International Development Agency a European Centenary Fund.

Neznečisťovať Tatry!

Jednou z najvýznamnejších podujatí Tatracoru bolo zapojenie sa účastníkov do slovensko-poľského cezhraničného projektu "Čisté Tatry", počas ktorého mladí ľudia vo veku 13 až 20 rokov lokalizovali divoké skládky, čistili turistické chodníky a monitorovali ich návštevnosť. Nad pracujúcimi skautami sa vznášalo heslo: "Tatry nie je potrebné čistiť, stačí, ak ich nebudeme znečisťovať." Návštevníkov TANAP-u sa snažili upozorniť na zhubný vplyv odhadzovania odpadkov na ekosystém tohto nášho prírodného bohatstva. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie, programu Phare CBC a bude pokračovať do konca septembra.

Pre väčšinu skautov bol jedným z najsilnejších zážitkov uvítací ceremoniál. "Vyše 2000 skautov v rovnošatách, s vlajkami, zástavami, zástavkami, s klobúkmi i bez nich naprosto disciplinovane (takmer som si oči vyočil!) napochodovalo do stanu, aby následne vytvorilo atmosféru podobnú tej, ktorú poznáme z Námestia SNP, keď sa vracajú naši hokejisti z majstrovstiev. Nedá sa to celkom opísať, to treba zažiť na vlastnej koži," spomína Peter Murár (všetci mu hovoria Muro), ktorý trónil v Infostane.

Od Mura som sa sa dozvedela, že slovenský skauting je hnutie s dlhou a rozvinutou tradíciou: už 90-ročnou! Je to nezisková celoslovenská organizácia a má vyše 7000 členov každého veku. Zameriava sa na aktivity spojené s mládežou a prispieva k ich výchove podľa duchovných hodnôt a morálnych zásad, akými sú česť, priateľstvo, tolerancia, šľachetnosť, nezištnosť, láska...

Skauting je vlastne akýsi životný štýl a v podstate je založený na pomáhaní si navzájom či pomáhaní prírode a všetkým, ktorí to potrebujú. Šesť až desať detí tvorí družinu a tie sa spájajú do oddielov, ktoré tvoria zbory. Zbory v určitom regióne sa môžu spojiť a vytvoriť oblasť a tá poskytuje servis zborom. Najvyšším orgánom je snem, ktorý sa schádza každé dva roky. Volí z radov dobrovoľníkov náčelníctvo, ktoré usmerňuje chod organizácie.

Skauti majú svoje skautské insígnie - napríklad skautskú ľaliu, ktorú vybral zakladateľ skautingu lord Baden-Powell. Pôvodne označovala na mapách starých námorníkov sever a ukazovala tak lodiam správny smer. Okrem toho majú svoju hymnu, pozdravy, zákon, ktorý je vo forme akýchsi skautských desatoro, sľub a heslo známe i laikom: "Buď pripravený!" Jedným z najdôležitejších znakov je však skautská rovnošata, ktorá spája skautov na celom svete. Skladá sa z košele, šatky, klobúka, šiltovky, opaska, polokošele a ten, kto sa chce popýšit kompletnou rovnošatou, musí siahnuť hlboko do vrecka.

Nabitý program

V Tatracore boli mladí skauti ubytovaní v stanoch, takže usporiadatelia sa trošku obávali výčinov počasia. Našťastie počasie týmto nadšencom prialo. "Mali sme neuveriteľné šťastie. Deň po skončení začalo strašne pršať, na východ prišli povodne a kemp pripomínal močiar. Naše počasie bolo nádherne predvídateľné a stabilné - dopoludnia pekne, okolo 14.00 hodiny búrka a podvečer opäť pekne. Tomuto štandardu sa vymykali iba dva dni, keď nám vietor skoro odfúkol stan pre 3000 ľudí," vysvetľuje Muro a vzápätí dodáva: "Ľudia tieto veci brali ako čosi úplne samozrejmé, takže naháňačky v daždi či váľanie sa v bahne boli takmer na dennom poriadku."

A ako prebiehal denný režim? Ráno sa asi štvrtina tábora pobrala na akciu "Čisté Tatry", kde boli až do podvečera. Ostatní si zatiaľ mali možnosť vybrať asi zo sedemdesiatich rôznych aktivít ako napríklad remeslá, tančiareň, viazanie stavby, dobýjanie Kežmarského hradu, splavovanie Dunajca, Mc Gyverov memoriál a mnoho ďalších. Veľký úspech zožali súťaže ako "Hľadá sa debo", "Koľko ľudí sa zmestí do trabanta" či "Meranie krtkovho pásu". Medzitým bola 3-hodinová prestávka na obed a siestu. Večerný program pozostával z koncertu a paralelnej diskotéky. Jeden večer venovali gospelovej hudbe a zahrali si tam Polemik, No Name, Smola hrušky, inokedy skautské skupiny a obrovský záujem vzbudil večer, na ktorom sa prezentovali jednotlivé krajiny.

História skautingu u nás

Okrem Tatracoru sa uskutočnilo už šesť podobných podujatí, a to Tábory slovanských skautov (1931) v Českej republike, v Česku sa uskutočnil v roku 1997 aj FÉNIX, ďalej SPALE A SAN v Poľsku, CARPATHIA v Maďarsku a v roku 1998 na Slovensku EUROCOR. Tieto akcie sú vlastne slovanské jamboree - teda stretnutia skautov stredoeurópskeho regiónu. Pod slovom jamboree si každý skaut na svete vybaví celosvetové či medzinárodné skautské stretnutie.

Na úplnom počiatku boli "Národní skautské slavnosti" (1. národné jamboree československých junákov - skautov). Význam akcie potvrdila aj prítomnosť zástupcu svetového náčelníka a riaditeľa Medzinárodnej skautskej organizácie Huberta S. Martina. Na posilnenie medzinárodného bratstva vznikol Zväz slovanských skautov a skautiek a prvým prezidentom sa stal A. B. Svojsík. Pri príležitosti 20. výročia československého skautingu sa z podnetu Svojsíka konali Tábory slovanských skautov a tým začala séria slovanských jamboree s účasťou skautov z celej Európy.

"Ľuďom sa to páčilo a to je najväčšia satisfakcia. V tejto chvíli však musím uvažovať nad ďalšími výzvami, pretože pociťujem prázdnotu nad niečim, čo je takmer definitívne za nami. Okrem toho som si predsavzal, že o dva roky pobežím do Čiech stoj čo stoj," uzavrel rozprávanie zanietenec Muro.

Mladí skauti z celej Európy sa na Tatracore 2004 zabavili, nadviazali nové priateľstvá, naučili sa mnoho nového, prispeli k vyčisteniu väčšiny turistických chodníkov, ale čo je hlavné, dali o sebe vedieť. Ukázali, že dnes, v časoch pokroku a modernizácie, nie všetka mládež sedí pri počítačoch či naopak fetuje. Na záver sa priam ponúkajú slová slovenského veľvyslanca v ČR Ladislava Balleka, ktorý povedal: "Skauting nás učil mať prírodu rád, čítať v nej. Vidím, že skauti majú svoj vlastný názor a vytvárajú si priestor, v ktorom vyrastajú osobnosti."

MARTINA MITTERPACHOVÁ

obsah | Slovenská republika