Rok štúdia na vysokej škole bude stáť 7 až 12-tisíc korún

Už od 1. januára 2004 by mali platiť študenti vysokých škôl za vzdelávanie od 7000 do 12000 Sk na jeden školský rok. Výška školného sa bude pohybovať od 10 do 20 percent priemerných nákladov na jedného študenta, pričom konkrétnu sumu určia jednotlivé vysoké školy.

Vyplýva to z novely vysokoškolského zákona, ktorú mieni predložiť do vlády minister školstva Martin Fronc ešte v marci. Rezort školstva plánuje spolu so zavedením školného zlepšiť aj podmienky získania sociálnych štipendií, ako aj novelizovať zákon o Študentskom pôžičkovom fonde. Ministerstvo školstva predpokladá, že zmeny prispejú k zvýšeniu počtu vysokoškolákov u nás. Študenti z členských krajín EÚ, v ktorých nie sú zavedené poplatky za vysokoškolské štúdium, nebudú platiť školné na Slovensku až do vstupu našej krajiny do únie. Po vstupe už budú musieť platiť za štúdium u nás napríklad aj českí vysokoškoláci.

Hranicou možnosti získania sociálneho štipendia bude podľa návrhu MŠ SR životné minimum na jedného člena rodiny plus výška minimálneho školného za jeden mesiac. To znamená v súčasnosti 3 930 Sk plus 700 Sk. Zo školného zostane desať percent na sociálne štipendiá a ďalších 20 percent na podporu študentov napríklad formou prospechových štipendií. V súčasnosti dostáva sociálne štipendiá okolo 7 700 študentov, pričom to stojí štátny rozpočet približne 120 mil. korún. Po zavedení školného by to malo byť ročne 500 mil. korún, ktoré budú zo štátneho rozpočtu a z vybraného školného. Podľa plánovaných zmien v ŠPF študenti by mohli získať namiesto súčasných 20 000 Sk až 40 000 Sk ročne.

Rezort školstva pripravuje aj novely daňových zákonov s cieľom zlepšenia situácie pri viaczdrojovom financovaní vysokého školstva na Slovensku. Úpravy daňových zákonov sa dotýkajú neziskového charakteru VŠ a podporujú dodatočné získanie finančných prostriedkov vlastnými aktivitami vysokých škôl. Dnes školy a školské zariadenia nemusia platiť dane napríklad z pozemkov a budov. Keďže aj vysoké školy prestali byť rozpočtovými organizáciami a sú už verejnými vysokými školami, mali by mať podľa Fronca rovnaké podmienky ako iné školy a školské zariadenia.

Novelizácia zákona o vysokých školách ráta aj s transformáciou štátnej Slovenskej zdravotníckej univerzity na štandardnú verejnú školu. V súčasnosti zdravotnícka univerzita patrí pod patrí pod kompetenciu Ministerstva zdravotníctva SR. V súvislosti s plánovanými zmenami v tejto oblasti sa už dohodli aj ministri školstva a zdravotníctva Martin Fronc a Rudolf Zajac.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika