Ako sú na tom slovenské vysoké školy?

Na milión obyvateľov Slovenska pripadajú štyri vysoké školy. Je to menej, ako majú Bulhari, Poliaci, Švédi, Nemci či Maďari. Najviac vysokých škôl má Island - na milión obyvateľov 52.U nás je spolu 23 vysokých škôl. "Problém je v tom, že máme iba vysoké školy univerzitného typu, kým v okolitých štátoch majú aj neuniverzitné vysoké školy," povedal pre SME Peter Plavčan, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania ministerstva školstva. "Na Západe takmer všetci žiaci, ktorí majú maturitu, odchádzajú na univerzity alebo vysoké školy. U nás ak žiaka nevezmú na univerzitu, nemá kam ísť," hovorí Plavčan.

Študenti, ktorí chcú študovať na niektorej z našich univerzít, musia podať prihlášky najneskôr do 31. marca. Práve pre nich prinášame kompletnú ponuku slovenských vysokých škôl: adresy, otvárané študijné odbory, výšku poplatkov za prijímačky aj príhovory prorektorov a rektorov k budúcim študentom. Záujem žiakov o štúdium na vysokých školách je veľký. Na vyšších ako stredných školách však študuje len 26 percent populačného ročníka, pričom vo vyspelých krajinách je to 55 až 60 percent. Len v susednom Poľsku štyridsať.

Na vine je nedostatok peňazí a s ním súvisiace nedostatočné kapacity vysokých škôl. Túto situáciu kritizoval podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš slovami: "Najväčším kapitálom, ktorý táto krajina má, je potenciál mladých vzdelaných ľudí. Ak ho využívame len polovične, pretože máme obmedzené kapacity v školstve, je to tragédia." Počet uchádzačov o štúdium na vysokých školách každoročne prevyšuje ich kapacity. Iniciatívnejší študenti preto odchádzajú na školy do zahraničia. Mnohí z nich si tam neskôr nájdu prácu a domov sa už vrátia iba ak na návštevu. Štatistika o pomere medzi počtom uchádzačov a ponúkaných miest z minulého roka hovorí o tom, že najväčší záujem bol o miesta na: Akadémii policajného zboru (21-násobný záujem), na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (12,5-násobný), na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (11,1), na Fakulte výtvarných umení Akadémie umenia v Banskej Bystrici (9,3), na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (8,8), na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity (7,9), na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (7,7), na Fakulte humanistiky a prírodných vied Prešovskej univerzity (7,1). V minulom školskom roku bol najmenší záujem o štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.

Ako na stredných, tak i na vysokých školách je mnoho odborov, o ktoré je síce veľký záujem, ale ich absolventi majú len veľmi malé šance, že si nájdu na Slovensku prácu. Medzi takéto odbory patria najmä ekonomické, obchodov a služieb, poľnohospodárske, peňažníctvo, strojárstvo.

Posledná štatistika, ktorá zmapovala, koľko absolventov vysokých škôl si našlo prácu, je z roku 1999. Na novej zatiaľ Národný úrad práce nepracuje. Podľa nej sa na trhu práce najlepšie umiestnili v tomto poradí absolventi: Katolíckej univerzity, Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Prešovskej univerzity, Trnavskej univerzity, Vysokej školy výtvarných umení, Univerzity Mateja Bela, Univerzity veterinárneho lekárstva, Univerzity P. J. Šafárika, Vysokej školy múzických umení, Ekonomickej univerzity, Žilinskej univerzity, Technickej univerzity Zvolen, Technickej univerzity Košice, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

Pre študentov, ktorí premýšľajú, akú školu si vybrať, v dnešnej prílohe prinášame prehľad voľných miest a učebných odborov na slovenských univerzitách, vrátane príhovoru rektorov alebo prorektorov pre vzdelávanie a štúdium.

SOŇA REBROVÁ, SME

obsah | Slovenská republika