Od septembra zanikne až tisíc škôl

Až tisíc škôl by malo od septembra zaniknúť. Odhaduje to ministerstvo školstva, kde sa pred prázdninami nakopilo toľko žiadostí o zrušenie, že ich nestíha vybavovať. Mnohé obce, ktoré požiadali o vyradenie školy zo siete už k 1. augustu, ešte nemajú odpoveď. Žiaci, ale najmä učitelia tak zostávajú v neistote, kam v novom školskom roku nastúpia a či sa ich škola bude skutočne rušiť.

,,Presné čísla zatiaľ nemáme, je to len hrubý odhad. Koncom júna totiž prišlo obrovské množstvo žiadostí, ktoré teraz triedime," povedal František Gašparík z ministerstva. Chybu podľa neho urobili aj tie obce, ktoré o zániku školy od 1. septembra rozhodli v poslednej chvíli.

Starostovia obcí však kritiku odmietajú. Ministerstvo mohlo zabezpečiť viac ľudí, ktorí by sa žiadosťami zaoberali. ,,Keď zriaďovatelia dostanú stanovisko ministerstva neskoro, bude to pre nich znamenať ďalšie výdavky," uviedol Jozef Turčány zo Združenia miest a obcí Slovenska.

,,Ak sa termín posunie, budeme mať zbytočné náklady na prevádzku budov, ktoré sme už chceli prenajať, ako aj na platy učiteľov," spresnila Alena Šimíková z Mestského úradu v Martine. Mesto požiadalo o zrušenie dvoch základných škôl k 1. augustu, ako aj dvoch škôlok, dve ďalšie by mali prejsť do súkromných rúk. Odpoveď z ministerstva zatiaľ nedostali.

Gašparík tvrdí, že napriek ťažkostiam ministerstvo dodrží 60-dňovú zákonnú lehotu, do ktorej musí rozhodnúť o žiadosti o rušení školy. ,,Mohlo by sa to posunúť len v tom prípade, ak v nej bude niečo chýbať, čo budeme chcieť doplniť," poznamenal. Obce, ktoré chcú od septembra zatvárať školy, by tak mali dostať súhlas najneskôr v druhej polovici augusta.

Aj to je však pre učiteľov a žiakov hraničný termín. ,,Pedagógom nemôžu dať riaditelia výpoveď skôr, ako je škola vyradená zo siete," poznamenala Šimíková. V septembri sú väčšinou učiteľské miesta už obsadené, ťažko si teda budú hľadať nové zamestnanie. Rovnako sú plné aj materské školy. ,,Rodičia škôlkarov do poslednej chvíle čakajú, kým nemajú istotu, že ich škôlka už nebude fungovať, novú si nehľadajú," hovorí o svojich skúsenostiach Šimíková.

ZUZANA PETKOVÁ, PRAVDA

obsah | Slovenská republika