Dnes platný zákon o rodine umožňuje Slovákom bigamiu

Slovák, ktorý by uzavrel registrované partnerstvo napríklad v Holandsku, by sa po príchode domov mohol bez problémov oženiť.

Týka sa to tak heterosexuálnych, ako aj homosexuálnych partnerstiev. A to napriek tomu, že holandské ani slovenské právo bigamiu nedovoľujú. Súčasný zákon o rodine totiž pochádza ešte z roku 1964 a s takouto paradoxnou situáciou nerátal. Od januára budúceho roku to však zmení nová právna norma, ktorú do pripomienkového konania predložil rezort spravodlivosti.

Návrhovaná zmena zároveň vytvára právny rámec pre utajené pôrody, ktoré by ženám v ťažkej situácii umožnili anonymne vzdať sa dieťaťa. Na rozdiel od tzv. anonymných pôrodov, o ktorých pred niekoľkými mesiacmi začalo hovoriť KDH, však zdravotná dokumentácia ženy bude v takomto prípade naďalej obsahovať rovnaké údaje ako u ostatných pacientov. "Keby to tak nebolo, v praxi by sa znemožnilo zistiť dôležité zdravotné informácie potrebné na liečbu dieťaťa," podotkla Viera Benčatová

z odboru legislatívy civilného práva rezortu spravodlivosti. Zákon počíta aj s úpravou tzv. tvrdostnej klauzuly. Tá má chrániť manžela, ktorý nesúhlasí s rozvodom a podstatnou mierou sa nepodieľal na rozvrate vzťahu. Rozvodom by totiž mohol utrpieť závažnú ujmu, a to v situáciách, keď je invalidný, prípadne odkázaný na pomoc tretej osoby.

"Cieľom je najmä finančne zabezpečiť brániaceho sa - najčastejšie ekonomicky slabšieho - manžela, predovšetkým pri dlhodobých manželstvách," zdôraznila Benčatová. Toto opatrenie však platiť nebude, ak manželia už spolu nežijú viac ako tri roky.

Novinkou však je aj zavedenie minimálnej výšky výživného - odvodenej od sumy životného minima - ktoré musí dieťa dostávať vždy. Návrh zákona zároveň pamätá aj na situácie, keď rodič nemá pravidelné príjmy (či už sú to sezónne práce, alebo podiká a berie na seba neprimerané majetkové riziká). V takom prípade bude môcť súd rodičovi nariadiť, aby zložil peňažnú sumu na výživné, ktoré sa bude splácať v budúcnosti. Zároveň sa navrhuje aj návrat k časovému limitovaniu povinosti platiť príspevok na výživu rozvedenému manželovi, a to na päť rokov po rozvode.

Navrhované zmeny v zákone o rodine

upravujú sa dôvody neplatnosti manželstva a ochrana manžela, ktorý sa nechce rozviesť

mení sa rozsah rodičovských práv

zavádzajú sa utajené pôrody, ako aj minimálna výška výživného

JOZEF SERVANSKÝ, NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika