Niet Slovákov pre európsky súd

Slovensko zatiaľ nemá kandidáta na sudcu Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu, ktorý tam má začať pracovať od 1. mája budúceho roka. Vhodných uchádzačov, ktorí vedia aj francúzsky, je veľmi ťažké nájsť. V Európskom súdnom dvore v Luxemburgu na budúcich sudcov z nových členských štátov Európskej únie už teraz čakajú.

"Najradšej by sme boli, keby prišli už zajtra. Ak by prišli už zajtra, môžeme začať pripravovať schôdzky a novým kolegom vysvetľovať, ako Európsky súdny dvor funguje," povedal predseda súdu Vasilios Skuris. Vyzýva pritom budúcich členov, aby sa s vymenovaním svojich kandidátov poponáhľali. "Fungovanie súdu nie je jednoduché a oni začnú pracovať okamžite. Pre- to je dôležité, aby sme o nich vedeli čo najskôr," dodal Skuris.

Na Slovensku sa však zatiaľ o budúcich sudcoch nehovorí. "Musel by som byť Sibyla," povedal nemenovaný zdroj na ministerstve spravodlivosti. Na Najvyššom súde tiež upozorňujú, že Súdna rada musí najskôr vyriešiť problém, ktorých troch kandidátov Slovensko nominuje za sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. O dvoch kandidátoch - na sudcu Európskeho súdneho dvora a sudcu Tribunálu prvej inštancie - sa aj preto začne hovoriť až o dva týždne.

Výber kandidátov na dvoch sudcov do Luxemburgu musí podľa ústavy predložiť Súdna rada. Minister spravodlivosti môže podať návrh, problém je však v hľadaní vhodných adeptov.

"Budúci sudcovia musia spĺňať náročné kritériá. Nielen vysoko odborné a morálne, ale napríklad - musia vedieť po francúzsky," hovorí nemenovaný predstaviteľ ministerstva. Navyše by mali mať nejakú prax a skúsenosti s právom Európskej únie. Podľa úradníkov luxemburského súdu by nováčikovia mali byť zo súdnej praxe. Nemali by to byť teoretici či dokonca politici. Francúzština je naozaj hlavný pracovný jazyk súdu. "Kto nevie po francúzsky, je stratený a rýchlo si to uvedomí," hovorí nemenovaný úradník v Luxemburgu.

V Českej republike pri výbere kandidátov oveľa viac pokročili. Prvé výberové konanie medzi deviatimi uchádzačmi prešlo už na ministerstve spravodlivosti a väčšinu z nich navrhovali právnické fakulty.

Súd v Luxemburgu je asi najviac zaneprázdneným medzinárodným súdom na svete. Rieši stovky prípadov, ktoré sa týkajú platných noriem v Európskej únii a jeho rozsudky majú pre občanov únie veľký význam. V Luxemburgu si aj preto musia zabezpečiť zásobu nových prekladateľov a tlmočníkov.

Predseda súdu Skuris priznáva, že od 2. mája sa nepodarí zabezpečiť, aby každý rozsudok bol hneď prekladaný aj takých jazykov ako slovenčina. Sľubuje však, že do konca budúceho roka by sa malo nájsť už dosť prekladateľov. Asi 40 prekladateľov sa teraz snaží preložiť do nových jazykov stovky strán aspoň najdôležitejších rozsudkov, aby podľa nich vedeli rozhodovať aj slovenskí sudcovia. Fakt, že podlá rozsudkov Európskeho súdneho dvora by mali rozhodovať aj slovenskí sudcovia, je na Slovensku tiež pre mnohých stále "neznámom". Aj preto ministerstvo spravodlivosti nachystalo semináre pre 50 sudcov a 40 justičných čakateľov.

(bd), PRAVDA

obsah | Slovenská republika