Hrdosť Slovákov na svoju vlasť stúpa

Na to, čo Slovensko dosiahlo za doterajšie obdobie svojej samostatnosti, je hrdá väčšina občanov krajiny. Od roku 2003 ich počet stúpol zo 49 na 59 percent. Naopak, kritický odstup si zachováva 37 percent ľudí oproti 43 percentám v roku 2003.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorý uskutočnil od 3. do 11. novembra na vzorke 1 044 respondentov vo veku od 18 rokov.

Silnejší pocit hrdosti je charakteristický pre ľudí s vyšším vzdelaním, prezentovalo ho 72 percent respondentov s vysokoškolským vzdelaním. Najčastejšie ho deklarovali obyvatelia Trenčianskeho (66%) a Bratislavského kraja (65%). Zriedkavejší je pocit hrdosti medzi ľuďmi so základným vzdelaním (53%), u ľudí vo veku nad 60 rokov (49%) a u obyvateľov Nitrianskeho (51%) a Banskobystrického kraja (55%). Medzi prívržencami politických strán s výnimkou priaznivcov KSS prevažuje hrdosť na to, čo SR dosiahla za doterajšie obdobie samostatnosti. Najvýraznejšie je to u prívržencov SDKÚ, za ktorými s odstupom nasledujú priaznivci SF a KDH.

(r)

obsah | Slovenská republika