Ako sa stať Slovákom za týždeň

Na udelenie slovenského štátneho občianstva čakajú cudzinci päť i viac rokov. Vo výnimočných prípadoch však táto zdĺhavá procedúra trvá iba týždeň. Vlani sa takto stalo Slovákmi 25 cudzích štátnych príslušníkov.

Ministerstvo vnútra udelilo "mimo poradia" slovenské občianstvo napríklad Arménovi Sergejovi Movsesjanovi, veľmajstrovi v šachu. Prednostne dostal naše občianstvo i jeho krajan Gurgen Ovsepjan, ktorý úspešne pôsobí na opernej scéne Slovenského národného divadla.

"Zákon pamätá na takéto prípady, keď umožňuje udeliť štátne občianstvo z dôvodov hodných osobitného zreteľa," vysvetľuje Ľubomír Jančo z ministerstva vnútra. Väčšinou ide o ľudí, ktorí sa významne zaslúžili o prínos pre Slovensko v ekonomickej, vedeckej, technickej a kultúrnej oblasti.

Táto výnimka sa vlani uplatnila pri udeľovaní občianstva pre dvoch ruských podnikateľov, ktorí investovali 25 miliónov dolárov do záchrany trebišovskej konzervárne. Ráta sa tam s vytvorením takmer 300 pracovných miest. Ľ. Jančo: "Podnikatelia chceli získať rýchlo naše občianstvo aj preto, aby mohli lepšie kontrolovať finančné toky, ministerstvo zase ocenilo významnú investíciu v regióne s vysokou nezamestnanosťou." Podmienkou na udelenie občianstva je v týchto prípadoch vysporiadaný pobyt žiadateľa voči Slovenskej republike. Musí u nás mať aspoň dlhodobý, ak už nie trvalý pobyt.

Vlani sa stali občanmi Slovenskej republiky "mimo poradia" aj dvaja Vietnamci, pričom nie sú trhovníci. Jeden je vynikajúci programátor, ďalší odborník z oblasti medicíny. Slovákmi sa stali aj dvaja výskumní pracovníci pochádzajúci z Afriky a viacero lekárov z arabských krajín. Slovenské občianstvo na základe výnimky dostala ukrajinská hádzanárka a ruský choreograf.

Všetci museli zaplatiť poplatok 20-tisíc korún.

VLADIMÍR JANCURA

obsah | Slovenská republika