Slovenská armáda sa bude špecializovať

Slovenské ozbrojené sily sa budú špecializovať najmä na prípravu jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, ženistov, protiteroristických jednotiek a vojens-kej polície.

Jednotky by mali byť pripravené aj na nasadenie mimo územia Slovenska, aj v sťažených klimatických podmienkach.

"Ide o štyri vojenské profesie, v ktorých sme schopní dosahovať špičkovú kvalitu," povedal minister obrany Ivan Šimko.

Užšia špecializácia je zakotvená vo Vojenskej stratégii, zmeny minulý týždeň odsúhlasilo kolégium ministra. Zmeny majú nastať aj v ďalšom dokumente - Bezpečnostnej stratégii. Doplnená bude o časť, ktorá zahrnuje hrozby nevojenského charakteru, akými sú terorizmus, organizovaný zločin či živelné pohromy. V minulosti mohli väčšinu z nich zvládnuť policajné orgány, dnes však dosahujú globálne rozmery, a preto na ich odstránenie treba zapojiť aj ozbrojené sily.

Zmenené strategické dokumenty by mala v krátkom čase prerokovať Bezpečnostná rada, vláda i parlament.

SME

obsah | Slovenská republika